Om Torgeir Micaelsen

Torgeir Micaelsen er seniorrådgiver og partner i TRY Råd.

Han holder også foredrag om samfunnsteknologiske temaer.

Micaelsen er tidligere stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. I løpet av sine 12 år på Stortinget, ledet han finanskomiteen fra 2009-2013 og fra 2013-2014 det helsepolitiske arbeidet i Arbeiderpartiet. Høsten 2017, grunnla han Aktiver AS – et lite, spesialisert konsulentselskap som i samarbeid med kunder jobbet med å formulere, strukturere og utvikle nye ideer til konsepter og muligheter i krysningspunktet mellom teknologi, innovasjon og samfunn. Selskapet ble kjøpt av TRY AS høsten 2018.

Han er utdannet fra Universitetet i Oslo med bachelor i samfunnsvitenskapelige fag og har Executive Master of Management fra Handelshøyskolen BI.