Torgeir Micaelsen er grunnlegger og partner i Aktiver AS – et lite, spesialisert konsulentselskap som i samarbeid med kunder jobber med å formulere, strukturere og utvikle nye ideer til konsepter og muligheter i krysningspunktet mellom teknologi, innovasjon og samfunn.

Han holder også foredrag om samfunnsteknologiske temaer.

Micaelsen er tidligere stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. I løpet av sine 12 år på Stortinget, ledet han finanskomiteen fra 2009-2013 og det helsepolitiske arbeidet i Arbeiderpartiet frem til høsten 2017.

Han er utdannet fra Universitetet i Oslo med bachelor i samfunnsvitenskapelige fag og har Executive Master of Management fra Handelshøyskolen Bi.