Bloggen gjenoppstår etter valget

Publisert fredag 6. desember 2013

Det gikk ikke som vi hadde planlagt ved valget. Men det er nå et tilbakelagt kapitell og jeg er klar for å drive tøff, men konstruktiv opposisjonspolitikk de neste fire årene. Siden sist har jeg også byttet stortingskomite. Jeg skal lede Arbeiderpartiets arbeid med helse- og omsorgspolitik i helsekomiteen de neste fire årene. Dette er et arbeid vi allerede er godt i gang med og som jeg tror blir veldig spennende. Nøl ikke med å kontakt meg om alle mulige temaer. Enten via bloggen, på epost torgeir.micaelsen AT stortinget.no eller min rådgiver Jon Bakkerud på jon.bakkerud AT stortinget.no

Ny gjennomgang av konkurransen i bankmarkedet

Publisert onsdag 28. august 2013

Skjermdump: NRK

Skjermdump: NRK

Jeg sendte brev. Til finansminister Johnsen og fornyingsminister Aasrud. Der ba jeg regjeringen gjennomføre en ny analyse av konkurransesituasjonen i norske finansmarkeder. På besøk på den veldig imponerende bedriften Isachsen-gruppen i min hjemkommune Nedre Eiker i går, hadde Sigbjørn og jeg NRK Dagsrevyen på slep. For nå har jeg fått svar. Regjeringen støtter en utredning av konkurransen i bankmarkedet.

Det har vært gjort før. I 2003 gjorde Konkurransetilsynet en større vurdering av «Konkurransesituasjonen i finansmarkedene». Det er nå ti år siden. Mye har endret seg siden da. Bank- og finansmarkedene både i Norge og internasjonalt har over lengre tid vært gjennom store strukturelle endringer. Utviklingen i det nordiske bankmarkedet har vært preget av etableringer, fusjoner og oppkjøp på tvers av landegrensene. Og nå står markedene overfor nye omfattende reguleringer i kjølvannet av finanskrisen. Det har aktualisert behovet for å vurdere konkurransesituasjonen på nytt.

Finanskriseutvalgets rapport «NOU 2011:1 Bedre rustet mot finanskriser», viste at markedskonsentrasjonen i det norske bankmarkedet er høyere enn i Europa forøvrig, og at i få land har den største aktøren en så stor markedsandel som i Norge.

Gjennom vinteren og våren har vi sett at flere av de største bankene har fulgt hverandre svært tett i varsling om rentehevinger. Det har vært vist til at innføringen av internasjonale kapitalkrav er årsaken til renteøkningene. Men også banker som allerede har svært høy kjernekapital har brukt myndighetskrav som begrunnelse for ytterligere rentehevninger. Det gjør det aktuelt å stille spørsmål om det er for lite konkurranse i det norske bankmarkedet.

Derfor stilte jeg statsrådene spørsmål om regjeringen vil vurdere å be Konkurransetilsynet/Finanstilsynet gjennomføre en ny analyse av konkurransesituasjonen i norske finansmarkeder. Det vil de nå gjøre. Fortsettelse følger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erna Solberg (H) på besøk i Drammen – her er min utfordring

Publisert mandag 26. august 2013

I dag kommer Høyres leder Erna Solberg til Drammen. Vi ønsker henne selvsagt velkommen. Men jeg har en utfordring til henne. Se på tabellen under (Kilde: SSB og Finansdepartementet). Den viser utslagene av å fjerne formueskatten og eiendomsskatten nedbrutt på hvert enkelt fylke. Høyre har sagt de vil fjerne store deler av formueskatten og programfestet at de vil aktivt arbeide for å fjerne eiendomsskatten i så mange kommuner som mulig.

Min utfordring til Høyres leder når hun besøker Buskerud er derfor: I Buskerud går det 8776 elever i den videregående skolen. Vi bruker over 1,3 milliarder kroner på å gi disse elevene en kvalitetsskole. Summen av å fjerne formueskatt og eiendomsskatt i Buskerud tilsvarer om lag halvparten av utdanningsbudsjettet i Buskerud som betaler for utdanningen til over 4000 elever.

Erna Solberg – hvordan skal skattekuttene dekkes inn?

 

skatt buskerud

Informasjon

Jeg heter Torgeir Micaelsen (37) og er stortingsrepresentant og helsepolitisk talsmann i Arbeiderpartiet på Stortinget. Tidligere leder av finanskomiteen. Hobbysyklist på fritiden.

Med hilsen TorgeirSøk