Kraftfull vekstpakke for norsk næringsliv

På årets første sommerdag la regjeringen også frem en nyhet det virkelig skinner av – en kraftfull vekstpakke for norsk næringsliv. Vi tar med dette betydelige grep mot tendensene til todeling i norsk økonomi.

Etter å ha vært tett på arbeidet med denne pakka de siste ukene, er jeg veldig fornøyd med at resultatet er en rekke treffsikre tiltak som retter seg inn mot den delen av næringslivet som rammes hardest av etterdønningene av finanskrisa.

Partene i arbeidslivet har tidligere i år gitt et viktig bidrag til en vekstkraftig norsk økonomi med et moderat lønnsoppgjør. Norges Bank har nedjustert rentebanen og dempet presset på kronekursen. I dag har også regjeringen gjort et ekstra grep for økt konkurransekraft for norsk næringsliv. Slik sikrer vi fortsatt trygg økonomisk styring.

Pakka inneholder skattekutt for næringslivet på fastlandet, samtidig som det strammes inn i petroleumsskattesystemet. Tiltakene stimulerer investeringene i fastlandsnæringene, øker lønnsomheten i konkurranseutsatte bedrifter, og bidrar til å trygge norske arbeidsplasser. Dette er viktige bidrag til mer balansert utvikling i norsk økonomi.

De konkrete tiltakene går som følger:

Skattesatsen for selskaper og personlig næringsdrivende settes ned fra 28 til 27 prosent. Samlet styrker dette bedriftene med om lag 3 milliarder kroner.

Vi tetter skattehull og begrenser uønskede tilpasninger ved å begrense rentefradrag i konsernforhold. Det vil øke skatteinntektene i størrelsesorden 3 milliarder kroner.

Det innføres en startavskrivning på 10 prosent for driftsmidler i saldogruppe d), maskiner mv. Avskrivningen blir med dette 30 prosent første året. Det styrker bedriftene med om lag 400 millioner kroner.

Skattefunn-ordningen forbedres med 100 millioner kroner. Målet er å utløse mer innovasjon i næringslivet, og styrke forskningsmiljøene.

Skattefavorisering i formuesskatten av næringseiendom og sekundærboliger reduseres. Det kan bidra til å kanalisere kapital til næringsvirksomhet og dessuten dempe prisutviklingen i boligmarkedet noe. Skatteøkningen er på om lag 500 millioner kroner.

Skatteendringene for fastlandsøkonomien understøttes av endringer i petroleumsskattesystemet. Satsen i friinntekten i petroleumsskatten fra 7,5 prosent til 5,5prosent. Den samlede friinntekten reduseres dermed fra 30 prosent til 22 prosent. Endringene vil stimulere til større kostnadsbevissthet i petroleumssektoren, og legger mer av risikoen for overskridelser på selskapene. Det kan dempe presstendensene og kostnadsøkningen som et høyt aktivitetsnivå i petroleumssektoren skaper.

Med tiltakene samlet gir vi mer gass i de delene av norsk næringsliv som trenger det. Og vi demper statens bidrag til investeringene noe i de deler av næringslivet som går som det suser. Målet med tiltakene er å stimulere investeringene i fastlandsnæringene og bidra til en mer balansert utvikling i norsk økonomi. Og tiltakene er fullfinansiert. Krone for krone. I god Arbeiderparti-ånd.

Se alle

8 kommentarer

 1. Kraftfull vekstpakke som det skinner av skrives det her. AP er flinke til å bruke kraftfull retorikk, men i faktisk politikk vil jeg minne om at våre naboland er langt mer kraftfulle.

  I 2000 så skattesatsene (på selskapenes inntekter) slik ut:

  Sverige 28%
  Finland 29%
  Danmark 32%
  Norge 28%

  Med de forslagene som nå foreligger fra regjeringshold, vil det se slik ut:

  Sverige 22%
  Finland 20%
  Danmark 22%
  Norge 27%

  Hvordan er dette kraftfullt, Torgeir Micaelsen?
  Alt annet likt viser jo dette at kuttet er puslete og at utviklingen kraftig svekker norsk konkurranseevne.

  Svar

 2. Kai Nystuen 6. mai 2013 kl. 06:36

  Dette kommer ikke til å bety noen verdens ting i norsk økonomi. Dessverre kun valgflesk forsøkt fordekt som kraftfulle tiltak, men helt uten effekt…

  Torgeir, dere som har regnet på det: hvilke 20 selskaper bidrar mest ved betaling av skatt i dette landet? Hvem er eier av disse selskapene? Hvem har nytte av det økte utbyttegrunnlaget?

  Hvis dette er kraftfullt er det på høy tid dere pakker ned i regjeringskvartalet. Det er direkte farlig å ha slike handlingslammede politikere ved roret. V trenger satsning i dette landet, ikke endeløs flikking og flytting av penger på papiret.

  Svar

 3. Om jeg forstår dette rett er det slik at en bedrift med overskudd på 10 millioner får 100.000 i skattelette?

  Og – om man har 50 millioner i overskudd så får man lette på en halv million?

  Det er altså ikke en stilling en gang….
  Jeg tror så små endringer hos bedrifter med overskudd kommer til å resultere i økt utbytte.

  For de store vil det hjelpe på, men de klarer seg jo godt.
  Det som vil virkelig hjelpe er tiltak ovenfor de små. De som har lite eller ikke overskudd i det hele tatt….

  Svar

 4. I like to spend time reading here! Very informative posts! And interesting!

  Svar

 5. Appreciate you sharing, great blog.Thanks Again. Cool.

  Svar

 6. Pretty! This was a really splendid article. Thank you for giving this material.

  Svar

 7. Kraftfull vekstpakke for norsk næringsliv

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *