Om Torgeir Micaelsen

Torgeir Micaelsen er arbeidende styreleder i TRY Dig. TRY Dig er TRY-husets tech- design og strategibyrå. 

Han holder også foredrag om samfunnsteknologiske temaer.

Micaelsen er tidligere stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. I løpet av sine 12 år på Stortinget, ledet han finanskomiteen fra 2009-2013 og fra 2013-2014 det helsepolitiske arbeidet i Arbeiderpartiet. Høsten 2017, grunnla han Aktiver AS – et lite, spesialisert konsulentselskap som i samarbeid med kunder jobbet med å formulere, strukturere og utvikle nye ideer til konsepter og muligheter i krysningspunktet mellom teknologi, innovasjon og samfunn. Selskapet ble kjøpt av TRY AS høsten 2018. Fra 2018-2022 jobbet han som senior rådgiver og partner i TRY Råd.

Han er utdannet fra Universitetet i Oslo med bachelor i samfunnsvitenskapelige fag og har Executive Master of Management fra Handelshøyskolen BI.

— in english —

Torgeir Micaelsen is Chairman of the Board in TRY Dig. TRY Dig is the TRY Group’s tech- design and strategy agency.

He was a former Member of Parliament, chairman of the Finance Committee, and spokesman on health policy for the Labor Party. He graduated from the University of Oslo with a bachelor’s degree in social sciences and is an Executive Master of Management from BI Business School.

He also has a background as a founder and consultant in Aktiver AS, a social technology consulting company, and served as partner and senior advisor in communications at TRY Råd from 2018-2022.