Bilavgiftene: Feilsitert i Dagens Næringsliv

I dagens utgave av Dagens Næringsliv kan man få inntrykk av at jeg åpner for å ”øke bilavgiftene”. Det er ikke riktig.  Jeg mener vi skal beholde dagens, samlede avgiftnivå på biler – det er noe annet enn å ”øke avgiftene”.

Vi er på rett spor når det gjelder å legge om den norske bilparken i mer grønn retning. I løpet av de siste årene har vi klart å få ned gjennomsnittsutspillet fra norske nybiler fra 177 til 153 gram CO2 per kjørte kilometer. Dette har vi fått til fordi vi har belønnet klimavennlige biler med lavere avgifter, og lagt på avgiftene for biler som slipper ut mye.

Det er dette systemet jeg mener vi må forsterke og forbedre i årene som kommer. Vi har et mål om å komme ned på 120 g/km innen 2012, og avgiftssystemet er et kraftfullt virkemiddel for å komme dit.

Men selv om jeg er for å belønne klimavennlige biler i avgiftssystemet, mener jeg ikke at bilkjøring generelt skal bli billigere i Norge. Det vil føre til mer trafikk, mer utslipp av CO2 og NOx, flere ulykker og mer kø. Derfor må vi utforme avgiftssystemet slik at det stadig blir strengere og strengere krav til hva slags biler som skal få belønning i bilavgiftssystemet. Slik opprettholder vi også fellesskapets inntekter fra biltrafikken – penger som i dag er svært kjærkomment til bedre veier, jernbane, skoler og sykehjem.

Jeg er også feilsitert i DN på at jeg ser for meg en luksusskatt på biler større enn vanlige familiebiler. Det eneste jeg har pekt på er at folk som velger å kjøpe store, klima-uvennlige biler i fremtiden, må belage seg på å betale betydelig mer for dette. Dette er det samme som vi legger opp til i dag, hvor vi skrur til avgiftsskruen betydelig når en bilmodell passerer en kritisk utslippsgrense.

Jeg beklager å drepe nyhetsverdien i denne saken, folkens. Men jeg har altså ikke tatt til orde for noe annet enn å videreføre og forsterke dagens avgiftssystem som ser ut til å fungere ganske godt. Slik kan vi også i fremtiden bevare prinsippet om at forurenser skal betale, og skaffe inntekter til fellesskapet.

Se alle

36 kommentarer

 1. Vi er på rett spor når det gjelder å legge om den norske bilparken i mer grønn retning. I løpet av de siste årene har vi klart å få ned gjennomsnittsutspillet fra norske nybiler fra 177 til 153 gram CO2 per kjørte kilometer. Dette har vi fått til fordi vi har belønnet klimavennlige biler med lavere avgifter, og lagt på avgiftene for biler som slipper ut mye

  Dette er da voldsomt til selvskryt!
  Hvordan med det faktum at ettersom tidene går får man vraket de eldste bilene og av nødvendighet fått nye biler med bedre motorer ute på veien.
  Jeg vet at naturlige prosesser ikke er APs skyld eller ansvar. Men – det er en faktor, ikke sant ?

  At dere har mål om 120 gram er helt naturlig. Det kommer til å skje om dere vil eller ikke. Av helt naturlige årsaker.
  Det ER bemerkelsesverdig at du vil ta æren for CO2 reduksjon og samtidig forsvarer avgift på Biodiesel!

  Jeg skal gi deg en kalddusj, Torgeir :
  En person kan bare kjøre en bil av gangen.
  Og – det blir fler og fler mennesker i Norge.
  Trafikken kommer til å øke. Ikke fordi folk får nyere biler eller billigere biler. De kan bare kjøre en av gangen.
  Men – pga at det blir flere som bor her kommer det til å bli mer trafikk!

  Svar

 2. Konsekvens av teknologisk utvikling er bedre og billigere produkter, som er mer tilgjengelig for alle forbrukere. Produksjonskostnader på enkelte områder er dramatisk redusert ved hjelp av nye metoder, teknologi og selvsagt outsourcing. Outsourcing til andre land hvor man kan få mer menneskelig arbeidskraft for pengene er en fornuftig strategi, men med økende globalisering vil forskjellene mellom land og kontinenter blir mindre og mindre. Med økt fokus på miljøtiltak er det ett ekstra initiativ til å faktisk benytte lokale ressurser for produksjon, for å unngå bla. utslippene ved en eventuell frakt av varer.

  Det å beholde skatter og avgifter på samme nivå er etter alle praktiske hensyn en økning av dem. Det er retorisk spill å påstå noe annet. Med fare for å komme med en dramatisk forenkling av problemstilling, vil jeg likevel si følgende:

  Hvis et produkt koster 100,- og staten tar 25% avgifter på produktet. Da får staten inntekt på 25,- pr. solgte enhet. Hvis produsenten av produktet investerer inntektene på salg av produktet til å forbedre produksjonsprosessen, noe som er essensielt for å overleve i et fritt marked, vil produsenten etter sannsynlighet senere kunne redusere kostnaden til 75,-. Hvis ikke, er sjansen for at konkurrenter kommer på markedet og overtar deler av markedet og inntekten til produsenten. Nå koster altså et produkt 75,- og statens inntekt blir redusert til 18.75,-.

  Det du ønsker er å fortsette å holde statens inntekt på 25,- pr. solgte enhet, noe som betyr en økt skatt pr. solgte enhet på 6,25. Prisen pr. enhet vil altså bli 81,25.

  Dette er et veldig banalt eksempel, men det forklarer dynamikken i statlige avgifter og skatter. En virkelig konsekvens av en slik praksis er at forbrukere ikke får den fulle verdien av innovasjonen som skjer i produksjonen. Totalt sett over en periode vil dette føre til en reduksjon i innovasjon og forbedringer vil kommer senere, være potensielt dårligere og mindre.

  Hvis formålet er å redusere utslipp er det viktig å fokusere på bidra til de som faktisk står for innovative produkter og løsninger som kan løse problemet – ikke å straffe verstingene. Man vil alltid komme litt på vei med å straffe verstingene og det er sikkert en bra mekanisme for å samle politiske stemmer, men det representerer en kortsiktighet og rask gevinst fremfor langsiktig planlegging og reell problemløsning.

  Prisene på bil i Norge er i dag håpløse. Folk slutter ikke å kjøre eller kjøpe bil av den grunnen, folk må komme seg frem. Effekten av de dramatiske bilprisene er økt behov for å ta opp billån.

  Mitt forslag er å øremerke alle inntekter på skatter og avgifter i relasjon med bil og bilbruk skal gå til vei og miljøtiltak. Hvis det hadde skjedd, vil jeg tro målene for utslippene ville blitt nådd drastisk fortere. Fremfor å bruke bilavgifter som et apparat til å beskatte norske familier enda mer, slik at dere dekker barnehager, skoler og sykehjem.

  Svar

 3. "Vi er på rett spor når det gjelder å legge om den norske bilparken i mer grønn retning. I løpet av de siste årene har vi klart å få ned gjennomsnittsutspillet fra norske NYBILER fra 177 til 153 gram CO2 per kjørte kilometer. Dette har vi fått til fordi vi har belønnet klimavennlige biler med lavere avgifter, og lagt på avgiftene for biler som slipper ut mye."

  Hahahaha! Mulig dette er for nybiler! Men hvor mange er det som har råd til å kjøpe ny bil her i Norge? Jeg skulle gjerne hatt meg en ny og mer miljøvennlig bil jeg. Men jeg har ikke råd fordi det er så høye avgifter på selv disse bilene. Norge har en av verdens eldste bilparker! Hva hjelper det at nye biler forurenser mindre når ingen har råd til å kjøpe de allikevel? Kan dere ikke bare innrømme at dere gir faen i om bilene forurenser eller ikke, eller om det er sikre biler på veiene i Norge. Det viktigste er jo å få inn pengene ikke sant!?

  Svar

 4. Sondre
  Det viser også problematikken med å hente penger et sted med begrunnelse i noe som har med det stedet å hente å gjøre. Men så bruke pengene på noe annet.

  Om penger som ble hentet med miljøbegrunnelse gikk til miljøsaker så ville det vært helt i orden, kanskje et mål, å få inn minst mulig i denne avgiften. For det ville bety at man nådde målene og behovet for å straffe folk for livsstilen var mindre.

  Men, når pengene går inn til å betale altfor mange uføre. De går til å subsidiere bønder som ikke har livets rett, det går til å administrere kommuner, fylker og nasjonalt. Det går til verdens største offentlige sektor ( som ikke er verden beste på et eneste punkt ) – da er behovet for penger der selv om folk blir miljøvennlige.

  Det er problemet til Torgeir og Jens. De må ta inn penger selv om folk blir miljøvennlige. De må "straffe" miljøvennligheten. Og da får du en reaksjon i folket.

  -5% til -6% har effekten blitt så langt. For folk liker å betale avgift når det er pga noe de tror på. Men – å bli straffet for noe de har gjort fordi de fikk beskjed om det – det går ikke folk med på.

  Her har man et forklaringsproblem. Man løy i utgangspunktet : Man sa man måtte ha bilavgifter på 90 tallet for å satse på jernbane. Man ser jo nå at togene står annenhver dag. Satsingen skjedde ikke.
  Og nå med miljøvennlighet. Nå kommer avgifter på det også.

  Folk skjønner at miljø har vært påskudd til å hente penger. Og folk liker ikke bli løyet til. Dette ser MEGET stygt ut for AP fremover.

  Svar

 5. Dere politikere er veldig flinke til å si at økte bilavgifter skal gå til de syke, barnehager og eldreomsorg. Men desverre så går det meste av disse pengen til å øke offentlig sektor og administrasjon. På tide å spare penger?
  Og hvorfor skal vi øke bilavgiftene når vi allerede har en av verdens høyeste? Og hva om alle begynte å kjøre el-bil i morgen? Da måtte vel dere få inn en el-bil avgift som dekket inn tapet, ellers har vi jo ikke råd til sykehus, barnehager og eldresenter…

  to.tommy@hotmail.com

  Svar

 6. Hvem som sa hva er nå en ting. Det jeg lurer på er hvorfor dere ikke kan være ærlige og innrømme at deres eneste politikk er å bli gjenvalgt. Ut over det er det jo umulig å få øye på noen visjon i politikken.

  Etter hvert budsjett er det litt flere ansatte i staten, med diverse goder som LO garanterer, og dermed må disse stemme på dere for ikke å miste disse godene.

  Hvorfor må dere svare "helse, eldre, skole, veier og spleiselag" hver gang noen stiller spørsmåk ved en skatt eller avgift? Realiteten er jo at vi bruker helt avsindig mye penger på mye av dette, og likevel er kvaliteten gjennomgående i beste fall middels. Helsevesenet og eldreomsorgen er et sorgens kapittel, skolen får dårlige karakterer internasjonalt og samferdselen er en vits. Hva med å la folk ta litt ansvar selv, og kanskje øker skatteinntektene hvis man gjør det litt letter for folk å jobbe uten å bli skattet i hjel?

  Svar

 7. Hans Petter Solberg 15. desember 2009 kl. 18:37

  Kanskje er det slik at en større bil, som du vil øke avgiften på, faktisk er mer miljøvennlig. En slik bil frakter kanskje inntil 7 personer og vil være mer miljøvennlig i bruk enn at samme gjengen kjører to biler ! Dine utspill virker så lite gjennomtenkte at jeg er forundret over at du er valgt på Stortinget.

  Svar

 8. Det er jo egentlig ikke noe poeng å få ned forbruket på biler. Vi må en, eller annen gang over på alternative drivstoff likevel. Med mindre forbruk, tar dette bare litt lenger tid. Om vi sprer forbruket av fossile drivstoff ut over 300, eller 200 år, betyr ingenting i geologisk tidsperspektiv.

  Når det gjelder skatter og avgifter, så slår jo denne regjeringen alle rekorder. Helt fantastisk. Håper i hvert fall folk husker på dette til neste valg.

  Svar

 9. Du bor tydeligvis i Oslo.
  Det jeg lurer på: er du klar over at en stor majoritet av Nordmenn (de som stemmer ved valg, sånn at slike som deg får jobb), ikke bor i Oslo. Sykkel og kollektiv er ikke ett alternativ. Ergo må man ha bil. Med den tilstanden norske veier har idag (takk for den AP..), så nytter det heller ikke å putre rundt i en liten Smart. I dag koster det allerede blod, svette og tårer å kjøpe seg en bil. En av nyere modell, med airbags så barna ikke blir kvestet altfor mye når man kolliderer med en møtende bil på viterføre. Eller antispinn & TCS så man ikke ender opp som den møtende bilen.

  Tenker dere noensinne utenfor den boblen dere lever i på løvebakken?

  Har en knall idé på hvordan du kan frigjøre en hel del milliarder kroner. Restrukturering og effektivisering av det offentlige, dette er noe det private næringslivet gjør støtt og stadig for å holde kostnadene nede.
  Hva har staten gjort de siste 30 årene? Ingenting.
  Trim vekk 25%-30% av unødvendige byråkrater og papirflyttere, så skal du nok se at de milliardene dine er tilbake i kassa.

  Svar

 10. Du dreper vel ikke akkurat nyhetsverdien kompis; du bare dreier fokus mot deg selv og får dette til å virke som et uklokt utspill av deg som du må bruke energi på å dementere i ettertid. At du i tillegg spiller ut bilmerke og modell er et feilskjær. Nå har du fått dine foreløpige 15 minutes i form av hyling rundt biodieselsaken, nå er det kanskje på tide med litt selvransakelse før du uttaler deg? Det blir for lettvint å si at du blir feilsitert.
  Dere rødgrønne er bare ute etter å svi av mest mulig penger på å øke den offentlige butikken og tenker verken miljø eller velferd når alt kommer til alt.

  Svar

 11. Bare innrøm det først som sist: Det er mulig dere i AP har en intensjon om å tenke miljøvern, men straks det er snakk om tapte inntekter til å drive nesten-kommunist staten Norge med alle dets latterlige politikere, da gir dere blanke og finner en ny avgift.
  Hovedproblemet med bilavgiftene her til lands er at de i utgangspunktet var basert på innkjøp av kjøretøyet og ikke bruken av det. I de senere år har politikerene prøvd å snu dette over på bruken med heller dårlig resultat. Jeg utfordrer noen av premiedustene på Løvebakken til å fjerne ALLE avgiftene knyttet til kjøp av kjøretøyer og samtidig øke bensin/diesel avgiften til 25 kroner. En pumpepris på 30-35 kroner pr. liter fører til at forurenser betaler! Nesten 2000 kroner for å fylle tanken vil sørge for mindre kjøring også, det garanterer jeg!

  Svar

 12. Frank Kristoffersen 15. desember 2009 kl. 20:19

  Legger regjeringen på mer avgifter for å bruke bil så vil jeg komme ned til stortinget med min trygde bil og levere den til deg så kan du bruke den videre. Så får jeg heller sitte innendørs og se att Norge blir rikere og rikere på penger men fattigere og fattigere velferd.

  Svar

 13. Frank Kristoffersen 15. desember 2009 kl. 20:27

  Hvis regjeringen legger på mer avgifter på bruk av bil vil jeg komme ned til stortinget og levere min trygde bil til deg så får du bruke den istedet for å sykle fra Austad. Norge blir rikere og rikere på penger men fattigere og fattigere på omtanke for de svake i samfunnet.
  Hilsen en Drammenser.

  Svar

 14. Ha dæ hæim å barber dæ!

  Svar

 15. Hva hjelper det å få ned nivået på CO2-utslipp for nye biler, når bilparken i Norge bare blir gamlere og gamlere, på grunn av totalt feilslått bilpolitikk?

  Hvor mye CO2 slipper en gjennomsnittlig norsk bil ut, mon tro?

  Det skal jaggu meg ikke være lite.

  Svar

 16. Er du bileier?

  Svar

 17. Kona og jeg må bytte bil siden vi venter barn nr 3 og vi har 3 hunder. Vi har sett på en Citroen C4 Grand Picasso der motoralternativene er 1.6l og 2.0l diesel. Kona har lyst på en 2-liters motor i en så stor bil, men prisforskjellen er 100.000,- der staten stikker av med 80% av dette. Slik det ser ut nå ender vi nok opp med en 12-13 år gammel 7-seter med 3.3l bensin V6 i stedet.

  I et laboratorium har kanskje den minste Citroen-motoren penere CO2-tall på papiret, men ute i den virkelige verden er jeg overbevist om at den største motoren er mer miljøvennlig. Hvorfor? Fordi den vil jobbe mindre anstrengt. Den vil gå på lavere turtall og støye mindre. Siden den jobber mindre anstrengt vil den også ha lengre levetid. Den vanvittige dreiningen av avgifter over på større biler må slutte nå før vi får en bilpark som ikke orker å holde fartsgrensene, ikke klarer å foreta sikre forbikjøringer, ikke klarer å beskytte passasjerene om man skulle kjøre på en telefonstolpe.

  Alle nordmenn kan ikke kjøre rundt i biler på størrelse med tørketromler.

  Svar

 18. […] mente seg feilsitert, og skrev følgende på sine egen blogg: I dagens utgave av Dagens Næringsliv kan man få inntrykk av at jeg åpner for å ”øke […]

  Svar

 19. Nå er det nok!! Jeg har stemt AP de siste årene men nå er det slutt, for godt,det eneste partiet tenker på er skatter og avgifter for mannen i gata,dere eier jo ikke magemål.Jeg er avhengig av å bruke bil for å komme meg på jobb,det er et arbeid hvor jeg har varierende arbeidstider,bor 5mil utenfor Oslo, og partiet bare pøser på med avgifter det neste blir vel rushtidavgifter,jeg har snart ikke råd til å reise på jobben hvis dere skal holde på med denne galskapen.Det ser ut for at dere tror at alle kan sykle på jobb eller gå på trikken!Som sagt jeg støtter ikke et parti som flår vanlige folk men sender penger kloden rundt til alt slags syke formål, type støtte til Plo blant annet.

  Svar

 20. Lurer på om du noen sinne har vært i vanlig arbeid eller er du en politisk broiler som resten av Ap,Dere sier dere skal reprentere vanlige folk,men det ser ut for at dere fjerner dere mer og mer i fra den vanlige mann og kvinne her i landet!Arbeiderartiet blir styrt av en gjeng med virkeligsfjerne individer uten vanlig arbeidsefaring.Dere skatter jo folk ihjel.Dette vil bli husket ved neste korsvei.Dere skal jobbe for å få hverdagen lettere for folk,men dere gjør det stikk motsatte!!

  Svar

 21. Engangsavgiften som miljøavgift er en løgn og det vet dere alle: Hvorfor ikke bare slå fast at det er en fiskalavgift først som sist. Hvis det var miljøet dere var opptatt av, så kunne dere skattlagt bruken ved pumpene. CO2-utslipp og drivstofforbruk er tilnærmet 1 til 1.

  Men vi er ikke dummere enn at vi skjønner at det ville blitt tøft å skattlegge hardt nok ved pumpene til at dere kunne fått inn de pengene dere trenger for å beholde grepet om folket…

  Dette utspillet var så forutsigbart at jeg ikke for mitt bare liv ikke skjønner hvorfor FrP ikke forsøkte å lure dere i en felle da de hadde sjansen: Dere burde blitt utfordret – Statsministeren på TV i valgkampen – på om hvorvidt dere kunne garantere at avgift på elbil aldri ville bli en realitet (i miljøets navn). Skulle likt å se Stoltenberg trekke seg på den noen dager før valget…

  Svar

 22. Mener du virkelig at vi skal tro på deg, Torgeir?

  Med biodieselsaken friskt i minne, Jensemann som har fått stormannsgalskap og må ha privatfly til Køben, fiskeriministeren som ha drevet med miljøkriminalitet i fiskeoppdrettsanleggene sine, nedleggelse av grendeskoler over en lav sko, Det RødGrønne Fyrtårnet Trondheim, som har økt gjelda med 6milliarder kroner under det rødgrønne styret og tar fra de fattigste av de fattigste (dvs sosialklienter med små barn) for å dekke inn egne møtehonorarer, ja så føler jeg ikke for å tro på at du ble feilsitert.
  Det virker mer som om du ble tatt med buksa nede, og prøver å ljuge deg ut av det.
  Men surprise, surprise! Vi har avslørt deg!

  Og når det er avklart, så burde du tenke på at vi som må ha stor bil pga 3 småunger i baksetet, ikke har noe alternativ.
  Det er tross alt vi med mer enn 1,7barn som gjør noe for at det skal være nok skattebetalere i yrkesaktiv alder til å betale den oppblåste stortingspensjonen din!

  Svar

 23. Men i all verden – på hvilken planet er dette å IKKE øke bilavgiftene?

  Engangsavgift på biler er en grotesk etterlevning fra fortiden i seg selv – og du vil altså øke den for ethvert allmennyttig formål.

  Det er selvfølgelig fint å dytte barnehager og sykehjemsplasser foran seg – men hva med trafikksikkerheten til barnefamiliene som trenger større, sikrere og mer praktiske biler enn denne Passaten som er maksgrensen din for hvor fin bil folk skal ha?

  Svar

 24. "Vi har et mål om å komme ned på 120 g/km innen 2012, og avgiftssystemet er et kraftfullt virkemiddel for å komme dit."

  Nei, det er jo ikke det. Hvorfor tror du at vi har en av de eldste bilparkene i Europa? Nettopp på grunn av nybilprisene i Norge. Men neida, la oss heller gjøre det slik at majoriteten ikke har råd til å kjøpe nye biler som forurenser mindre, la oss heller la dem kjøre rundt i eldre biler. Det blir bra gitt.

  Og hvor er logikken i at avgifter på bil skal gå til å dekke helse- og sosialutgifter? Den som forurenser skal betale, greit nok – men kunne ikke disse pengene heller gått til tiltak som faktisk senket forurensningen? F.eks. kollektivutbygging utenfor Oslo? Jeg inviterer deg herved til å f.eks. prøve ut kollektivtrafikken i Bergen i rushtiden, gjerne kombinert med en barnehagelevering eller tre.

  Fint om politikerne våre av og til gjorde et dypdykk ut i den virkelige verden. Vi er vant til idiotutspill fra Frp, men jeg hadde forhåpninger om at Ap var litt bedre.

  Svar

 25. Torstein Bomann-Larsen 16. desember 2009 kl. 14:46

  Har du noen gang overveid å tenke før du snakker, Torgeir? Din 180 graders vending i biodiesel saken husker vi godt, det var en pinlig skue. Dere snakker om miljøvennlige tiltak og belønning av miljøvennlig teknologi, dette er i beste fall vikarierende argumentasjon. Så snart dere har oppnådd det dere ønsker, dvs folk kjører biler som slipper ut mindre, finner dere opp en eller annen annen "miljøavgift". Dette skjer gang på gang. Som flere av de andre kommentarene påpeker, en sann miljøavgift skal gå til miljøformål – IKKE skole, unger og sjuke. Da er det ikke lenger en miljøavgift, men skattlegging av mannen i gata.

  Tiden vil vise hvem som har rett, jeg er villig til å sette mye penger på at slike miljøavgofter som du hevder å ha blitt feilsitert på vil bli en realitet – og da innført av din regjering da muligens med unntak for Finnmark og andre avsidesliggende strøk. Jeg fet det klør fingrene dine etter å innføre stadig nye tiltak som vil øke provenyene slik at Jensemann, gjør som vi sier ikke som vi gjør, kan fly privatfly til Køben.

  Det både skremmer og gleder meg at du har blitt leder for finanskomiteen, skremmer meg fordi du ikke har filla peiling på finans, gleder meg fordi det i tiden fremover vil komme flere og flere horrible utspill fra din side som du må bruke tid og kreter på å tilbakevise.

  Jeg har til gode å møte noen som hevder at det offentlige tjestetilbudet har blitt bedre ila de fire siste årene, noe dere skryter av. Offentlig sektor eser ut, ingenting skjer. Håper folk snart forstår og kjeppjager deg og dine hyklervenner ut av regjeringslokalene.

  PS! Ser du hevder du er sykkelentusiast, hvor mange km med nye sykkelveier var det øremerket i siste statsbudjsett? 7 km hørte jeg….hørte jeg noen sa "tomme ord"?

  Svar

 26. Så hvis feks folk bruker mindre strøm enn før, så må strømselskapene øke prisen på strøm for å tjene like mye som før. Så hvis prisen bare øker så mye som trengs for at den totale inntekten skal være den samme som før, så har faktisk ikke strømrisen gått opp? Merkelig logikk fra den godeste AP-apen.

  Svar

 27. Norske myndigheters omfavnelse av CO2-vennlige dieselbiler bidrar til nedsmelting av Himalaya:

  http://www.vg.no/nyheter/utenriks/klimatrusselen/artikkel.php?artid=599325

  Når skal verdens ledere begynne å diskutere det virkelige miljøproblemet, nemlig befolkningseksplosjonen? Om nordmenn kjører Passat eller Prius blir bare en latterlig problemstilling i forhold.

  Svar

 28. Du skriver "Jeg mener vi skal beholde dagens, samlede avgiftnivå på biler – det er noe annet enn å ”øke avgiftene”". Men dette er jo akkurat det DN skriver! Siden vi nordmenn har vært flinke og faktisk kjøpt biler som slipper ut mindre CO2 skal vi nå straffes ved at man fremtiden også begynner å skattlegge det vi i dag klassifiserer som miljøvennlige biler. Når blir en EL-bil skattlagt med miljøavgifter? Denne regjeringen skyver klima og miljø foran seg i ett og alt men gjør men som til syvende og sist kun er opptatt av å få inn penger til statskassa slik at man kan begunstige LO-medlemmer i det ganske land med trygd, sykelønn eller etterlønn.

  Dere kunne nesten skattet folk hva dere ville dersom dere bare hadde klart å synliggjøre at dere virkelig gjør noe for å skaffe et fullgodt alternativ til å kjøre bil. Desverre er norsk toglinjestandarden verst i europa også samt at busslinjene er mangelfulle og prisene hårreisende høye.

  Dere i AP og spesielt du (etter den tanketomme skrikingen på Tabloid ifb med biodieselavgiftsinnføringen og raljering i media) fremstår som totalt blottet for troverdighet både når det gjelder avgiftspolitikk og klima.

  Svar

 29. Hei alle sammen!
  Og takk for innspill – av både mer og mindre konstruktiv art. Jeg har de siste dagene fått mange henvendelser både på blogg, facebook og mail fra folk som er opprørt over det de har lest i avisene om høyere bilavgifter. Jeg har lest alle innleggene deres, men skal la være å kommentere dem enkeltvis. La meg bare slå det fast en gang til; Dagens Næringsliv 15.desember (og andre aviser som fulgte opp saken) skrev at jeg åpner for å ”øke bilavgiftene”. Det er ikke riktig. Vi skal se fortsette arbeidet med å ”vri” avgiftene, sånn at det lønner seg å kjøre miljøvennlig – men altså ikke øke avgiftene totalt sett.

  Videre vil jeg bare få rette opp et par fakta her for dem som er opptatt av sånt; jeg bor altså ikke i Oslo, og ja, jeg har selv bil: Opel stasjonsvogn , diesel – drøye 20 000 km i året. Så jeg er dessverre ikke noen sånn Grunerløkka-sentrum-type, selv om noen tydeligvis liker å lage retoriske poenger på sånt.. Men la nå for all del ikke diskusjonen handle om det.

  Situasjonen i dag er at den norske personbilparken står for omtrent 10 % av Norges samlede klimagassutslipp. Stortinget har satt seg som mål å redusere utslippene med 25 % innen 2020. Det er allerede slått fast at personbilparken må ta sin andel av dette utslippskuttet. Vi har sagt at utslippene fra personbilparken i 2020 bør reduseres fra 6 til 4.5 millioner tonn CO2 per år.

  Bakgrunnen for at avissaken om bilavgiftene kom, var et møte jeg hadde med Teknologirådet. Innholdet i det møtet forsvant dessverre helt i alt rabalderet om avgiftene, som er synd. De mener nemlig at det i all hovedsak er tre ting som kan bidra til å nå målet om utslippsreduksjoner. Det handler om at nye biler som kjøpes må være vesentlig mer energieffektive enn de som byttes ut. Det handler om at forbrukerne i større grad må vurdere biler med ny teknologi og lavt utslipp som et reelt alternativ når de kjøper ny bil. Og til sist; ny teknologi, som ladbare hybridbiler og el-biler med lang rekkevidde, må bli kommersielt tilgjengelig i store volumer.

  Det tror jeg er veldig fornuftige tanker. Og som politikere har vi mulighet til å bidra. Regjeringen har allerede gjort en del grep for å gjøre det lønnsomt å kjøpe miljøvennlig biler. I 2007 la vi om engangsavgiften og innførte økt differensiering ut fra CO2-utslipp. Etter det er gjennomsnittsutslippet fra nye biler redusert. Likevel har de samlede utslippene fra bilparken økt jevnt – helt siden 1990. Gevinsten av tiltakene vi gjorde er med andre ord allerede spist opp. Økt kjøpekraft og mobilitet gjør at nordmenn kjøper flere og mer påkostede biler og kjører mer. Vi må derfor se videre på også andre løsinger som kan bidra til å kutte utslippene fra veitrafikk. For eksempel kan det være å utforme avgiftssystemet slik at det stadig blir strengere og strengere krav til hva slags biler som skal få belønning i bilavgiftssystemet.

  Flere av dere er også opptatt av dette med ”luksusskatt”. Det er som sagt feil når Dagens Næringsliv (og andre medier som senere trykket saken) skriver at jeg er for en luksusskatt på biler større enn vanlige familiebiler. Det eneste jeg har pekt på er at folk som velger å kjøpe store, klima-uvennlige biler i fremtiden – når det finnes mer miljøvennlige alternativer – må belage seg på å betale betydelig mer for det. Dette er det samme som vi legger opp til i dag, hvor vi skrur til avgiftsskruen betydelig når en bilmodell passerer en kritisk utslippsgrense. Det er altså utslippene av klimagasser jeg mener må være avgjørende for avgiftsnivået i fremtida, ikke størrelsen på bilen i seg selv. Familier som trenger store biler pga mange barn osv. skal dermed ikke bli mer skadelidende enn andre, så lenge man velger de miljøvennlige alternativene ved nybil-kjøp.

  Håper det ga noen svar og oppklaringer.

  Ønsker for øvrig dere alle en riktig god jul!

  Torgeir

  Svar

 30. "I 2007 la vi om engangsavgiften og innførte økt differensiering ut fra CO2-utslipp. Etter det er gjennomsnittsutslippet fra nye biler redusert. Likevel har de samlede utslippene fra bilparken økt jevnt – helt siden 1990."

  Og hvorfor har den økt? Fordi man kjører mer. Og hvorfor kjører man mer? Fordi det er for billig å kjøre bil.

  http://tomstaavi.vgb.no/2009/11/16/kutt-milj%c3%b8pratet-gj%c3%b8r-som-nederland/

  Les den artikklen. Og gjerne kom med en kommentar om hvorfor regjeringen og de styrende partier ikke vil gå mot en slik ordning.

  Svar

 31. Ikke "mot en sånn ordning", men "i retning av en sånn ordning" :-)

  Svar

 32. Vi er en familie på 2 voksne og 4 barn, tidligere hadde vi en romslig kombinert bil men da denne måtte skiftes ut, viser det hvordan avgiftene slår inn. Det var ikke muligt for oss å betale 8-9 hundre tusen for en syvseter som også har plass til bagasje, og vi valgte derfor heller å kjøpe en varebil (mitsubishi outlander) og en mindre vanlig bil med lave avgifter. Tro det eller ei , men dette er billigere enn at vi kjører i samme Bil ???? Skulle gjerne ha kjørt miljøvennlig alle sammen i en 7 seter, men det har vi ikke råd til..

  Svar

 33. Det er flott at du er opptatt av både reduksjon av CO2 utslippet fra bilparken og at folk har ulike transportbehov. Vi tror det er mulig å lage et slikt system for engangsavgifter, men da må vi ikke bare fokusere på CO2 utslippet pr kjøretøy. Det er transportarbeid som skal utføres, folk skal flyttes fra A til B og da er det er utslippet pr personkilometer som er relevant. Selv om en bybuss slipper ut mye mer CO2 enn en personbil er jo bybussen et miljøvennlig alternativ fordi bussen transporterer mange flere personer enn en personbil.
  Dagens avgiftssystem gjør at småbiler nesten ikke betaler engangsavgift, mens de fleste familiebiler har betydelig engangsavgifter. I dette ligger det en oppmuntring til å kjøpe flere biler og derfor øker antall biler. Økt antall biler gir økt fleksibilitet og dermed også mer kjøring. Totalt sett gir dette økt CO2 utslipp.
  Vi må derfor oppmuntre til at folk har færrest mulig biler, men disse må dekke transportbehovet og være miljøvennlige. Dette har vi skrevet mer om på http://www.bilavgifter.org.

  Svar

 34. Norge i et nøtteskall. Ja norge skal redde verden ! Mindre utslipp av CO2 yes!! Det har ikke en dritt å si på klimaet! Lille Norge…. 70% av verdens befolkning kan ikke sette Norge på kartet en gang.
  En Lamborghini Murcielago i England koster rundt 700.000 kr. I Norge derimot koster en tilsvarende bil 3 mill.
  Forbanna avgifter og for en regjering vi har !

  Svar

 35. Det som De og deres parti MENER OM BILAVGIFTENE er forferdeglig og uretfaerdig.Hvis tyskerne hade same bilavgiftene,de skule aldri være firste økonomisk makt i Europa.De avgiftene som dere har er en arve fra Danskene,som er de 2 landene i Europa som kan ikke tenke NYTT.Egentli dere kan ikke tenke i det helle tat-same ansikter i Stortinget alerede 20 år.Engangsavgift for bruktbil-hva er dete for noe?dette er kriminelt !!!å betale bilen 2 ganger!

  Svar

 36. Noen kommentarer til dine meninger om bilavgifter. De ser ut til å fungere godt sier du. Joda de fungerer så godt at Norske barnefamilier ikke har råd til å kjøpe en sikker og miljøvennlig bil. Det er nemlig et faktum at den norske bilparken er en av de eldste i Europa med ca 10,2 år i snitt! Miljøvennlig? Neppe! Nesten alle andre land i Europa har vanlig moms ca 23-25% på biler, mens vi legger på ca 100%! Samtidig har vi en av Europas største bompengetetthet. Synes ikke de henger på greip i det hele tatt når min datter måtte betale 5500,- i omreg. avgift på en 11 år gammel Skoda til 15000,- Hvorfor er det slik ? Hun fikk et temmelig brutalt møte med miljøvennlige bilavgifter ja….. Etter min mening ser Ap på bil som et skatte objekt og intet annet, og jobben er å tyne ut mest mulig av kua både på kjøp og bruk!. Skal det være noe troverdig i denne saken MÅ det samlede avgiftstrykket på bil ned mot Europeisk niva. Behold de driftstoffavgiftene vi har som er helt i verdenstoppen og sett prisen på kjøp og omreg. av bil.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.