Biodiesel – En skikkelig huskestue

Jeg overdriver vel ikke hvis jeg sier at de første ukene som fersk komiteleder, har vært en skikkelig huskestue. Hvis noen hadde fortalt meg for noen måneder siden at avgift eller ikke avgift på biodiesel skulle dominere nyhetsbildet i hele november 2009, hadde jeg trodd det hadde rabla for vedkommene. Men sånn har det vært.

 I Arbeiderpartiet har vi alltid tatt ansvar for at velferdsstaten også har en finansieringsside. Skal du bruke penger, må du skaffe penger. Avgifter av ulik valør, er en måte å skaffe penger på. Og når vi vet vi skaffer 16 milliarder kroner fra drivstoffavgiftene, er ikke dette en ubetydelig inntektskilde til felleskapet. Til investeringer i jernbane. Til ladestasjoner for el-biler. Til rensing av CO2 på Mongstad. Eller til avgiftslette til biltrafikken. For uansett hvordan vi snur og vender på avgift eller ikke avgift på biodiesel, vil avgiftsfritak gjøre det billigere å kjøre bil relativt sett. Og subsidiering av biltrafikk hører jeg ikke mange tar til orde for?

Men penger er bare en side av denne saken. Det som kompliserer bildet er spørsmålet om biodrivstoff er klimavennlig eller ikke. Det er nemlig fullt mulig å putte biodiesel på tanken som øker CO2-utspillene. Ja, du leste riktig – som øker CO2-utslippene! Snakk om «miljødiesel».  Men det finnes også biodrivstoff som kan redusere CO2-utslippene kraftig sammenlignet med fossil energi. Og alle valører av biodrivstoff som ligger mellom disse ytterpunktene. Krevende? Ja, og dette er før vi drar inn perspektivet om det er etisk riktig å bruke matjord til å produsere drivstoff.

Jeg har tvilt meg frem til at jeg mener at dagens biodrivstoff som er bra, kan være et klimatiltak Norge skal ta i bruk. Men jeg er desto mer overbevist om at dårlig biodrivstoff bør forbys snarest mulig. Derfor mener jeg det er riktig å øke oljeselskapenes plikt til å omsette biodrivstoff, men samtidig sette klare krav til standarder og kriterier for bærekraft. Vi må være helt sikre på at biodrivstoff som omsettes i Norge oppfyller klare krav til klimavennlighet og etikk. Jeg mener dette også vil gi norske produsenter et konkurransefortrinn. De sier selv de er best i klassen når det gjelder biodrivstoff-produksjon. Nå vil dette bli etterprøvbart og synlig for omverdenen.

Men fremtiden for biodrivstoff handler etter min mening om biodrivstoff basert på trevirke. Og dette kan bli stort i Norge. Men veien til dette går ikke om å gjøre veitrafikk billigere gjennom avgiftsfritak – et fritak som ikke skiller på klimavennlig- og uvennlig biodrivstoff! Fremtiden for bra biodrivstoff går gjennom omsetningspåbud, produktstandarder/bærekraftkriterier og statlige bidrag til forskning, utvikling og kommersialisering av teknologien.

Var det noen som tok bølgen for avgift på biodiesel, nå?

Jeg har nok sjølinnsikt til å vite at det nok aldri blir noe av. Men selv om det er dette som nå blir vedtatt i Stortinget på torsdag, er jeg fortsatt glad for innspill og kommentarer. I løpet av høsten har mange tatt kontakt, fortsett med det!

Se alle

21 kommentarer

 1. Det er patetisk dette løpet etter mer inntekter.
  Hvorfor blir det ikke sett på hvordan pengene blir brukt?
  Slutt å trekk frem standardfrasene om at pengene er nødvendig for eldre, skole og velferd, og maset om spleiselaget.
  Det er mange som betaler mye mer enn sin skjerv til den bunnløse statskassa som spleiselaget skal bidra til. Jeg for min del er sterkt bekymret for hva som er igjen når jeg en gang skal ha ut alderspensjon og kanskje får behov for sykehusbehandling.
  Det er bygd opp et system som gjør at trygd(ikke alderspensjon) lønner seg fremfor å jobbe og lurendreieri gir full gevinst.

  Nå må dere begynne å se på bruken av penger, og rasjonalisere byråkratiet. Slutt med troen på at Norge skal være verdens sosialkontor og at politiske broilere skal kjøpe seg inn i posisjoner i FN.

  Husk at olja blir brukt opp og oljefondet er kun investert i papirer som lett kan "fordampe" i en krise.

  Svar

 2. Torbjørn Hundere 24. november 2009 kl. 12:53

  Hei Torgeir

  Undertegnede var en av mange velgere som trodde Arbeiderpartiet ville ta et ansvar for klimasaken. Har nå stor tvil i magen.

  Når biodiesel saken ble rullet ut for åpen scene ble det et lite vakkert syn.

  Finansieringssiden er det ikke vankelig å få øye på. Den står der kjepphøy og sikkert ansvarlig for alle gode velferdstiltak som måtte komme.

  Men nå er vi også inne i en av de mest alvorlige tider for å få folk til å tro på at det skal nytte gjøre klimavennlige tiltak. At det skal gå ann å gjøre en forskjell.

  Her spiller biodiesel-saken en kjemperolle.

  Selvsagtt må det diskuteres hvor miljøvennlig biodiesel er i forhold til beslag på matjord og rasering av tropisk regnskog. Problemene er reelle og må jobbes med.

  Det finnes likevel miljøvennlig produksjon av biodiesel. Og det vil komme langt mer miljøvennlig diesel når 2. og 3.generasjons biodiesel kommer i produksjon.

  Jeg er redd de ansvarlige AP-politikere er med på å bagatellisere dette folkelige "opprøret" med det som fremstår som en total maktarroganse i denne saken.

  Dere har dobbelt-kommunisert. Og det skaper frustrasjon, hoderisting og en følelse av avmakt.

  Ellers har jeg stor respekt for innsatsen din i NYCM :)

  Og en ting er vi enige om, det må bli færre unødvendige bilturer på veien. Skal hilse fra sykkelsetet når jeg ser deg på strekningen Slependen – Oslo

  Vel blåst!

  Torbjørn Hundere

  Svar

 3. Ordet subsidier ble tidligere brukt om pengetilskudd til visse næringer. Nå brukes ordet i stadig større grad om fravær, eller reduksjon av avgifter. At vi har kommet dit hen at fravær av avgifter anses som en subsidiering sier ganske mye om avgiftsveldet i Norge.

  At fiskeslo, frityrfett og restavfall fra raps regnes som mat av en del Arbeiderpartipolitikere er jo også merkelig.

  Det er hyggelig at avgiftene skal finansiere mange gode saker, og utvikling av miljøteknologi er selvfølgelig på listen av disse, men det blir litt rart å dra inn en avgift på miljøvennlig biodisel, for så å dele de samme pengene raust ut igjen til utvikling av miljøteknologi.

  Svar

 4. JILL WHITE FANEBUST 24. november 2009 kl. 15:25

  Vi vil snart få se det blir like dyrt og kjøpe og kjøre miljøvennlige
  biler som ( vanlige ) biler.Høyresiden i politikken er miljøvennlig.
  Venstresiden man hadde forventet var miljøvennlig er det
  helt motsatt.

  JILL

  Svar

 5. Knut Hammervold 24. november 2009 kl. 15:32

  Etikken knyttet til bruk av jord( ikke nødvendigvis matjord) til produksjon av drivstoff, bør ikke være mer krevende enn at vi idag bruker olje som kunne ha vært brukt til matproduksjon , til drivstoff der det fins andre og mer bærekraftige alternativer.
  Det er en selvsagt ting at det skal handle om biodiesel som skal bidra til en reduksjon av klimagassutslippet. Bidrar biodieselen til økt bilbruk er lite vunnet.
  Tviler på om biodiesel overhodet er et bærekraftig alternativ, men det brede engasjementet i saken viser at folk flest er mer opptatt av miljøhensyn enn hva valgkampen kunne gi inntrykk av.
  Regjeringen har jo ikke akkurat glitret i måten saken har blitt håndtert, og media gir jo inntrykk av at vi lever i et diktatur der stakkars Jens bestemmer alt ikke bare i regjeringen men også i arbeiderpartiet.
  Saken bekrefter også hvor fattig dagens politikk er i forhold til klimautfordringen. Fraværet av alternative virkemidler er nærmest skrikende i en situasjon der en enkelt avgift river bena under en begynnende grønn industri. Arbeidepartiets avgiftskåthet er ikke av ny dato, men at sentrale SV politikere ikke skjønner rekkevidden av avgiften er mer enn betenkelig.
  Hadde forventet at unge politikere på tinget hadde våget å utfordre bruken av gamle og velkjente virkemidler. Neste valg til stortinget blir et valg der miljøet må bli den store saken. Kanskje på tide å begynne å tenke nytt, alternativt og ikke minst lytte til de mange som lenge har hatt miljøets beste på dagsorden.

  Svar

 6. "Hvis noen hadde fortalt meg for noen måneder siden at avgift eller ikke avgift på biodiesel skulle dominere nyhetsbildet i hele november 2009, hadde jeg trodd det hadde rabla for vedkommene."

  Noen burde ha sendt en sms eller noe..

  Svar

 7. Jeg så Redaksjon En i kveld og jeg har sjelden sett så arrogant person som deg Torgeir, håper du ikke blir lenge i politikken.

  Svar

 8. Øyvind Langaas 24. november 2009 kl. 23:33

  Da har du ikke sett mange personer i ditt liv, Gunnar. Å be om å få snakke ferdig i en debatt uten at Fredrik Hauge avbryter ustanselig kan neppe kategoriseres som arroganse.

  Du gjorde en god jobb i å avklare saker i kveldens Redaksjon EN, Torgeir. Det var ærlig, åpent og redelig løp, og du fikk med mange poenger som ikke har kommet godt fram de siste dagene. Forrige ukes Tabloid var en katastrofe for alle grunnet slapp "møteledelse" fra programlederen.

  Men, partiet vårt på sentralt hold, både fra DNA, stortingsgruppa og regjeringen, må bli bedre på å kommunisere ut i tide altså. Prøv å få trengt deg fram før mediene begynner å røre til med store, forenklede og fordummende overskrifter. De avklaringene vi fikk fra deg og Jens i kveld var kjærkomne for folk som klarer å se et større bilde og ha flere tanker i hodet på en gang tror jeg.

  Og i motsetning til andre tilstedeværende håper jeg du blir i politikken lenge.
  Og i motsetning

  Svar

 9. Endelig kom utspill mot "STOPP" på bruk av biodrivstoff basert på matprodukter, dyrket på matjord ! Takk.
  Mine tanker går til nedhogd skog i Indonesia, Sør-Amerika og jordere i Europa som nå dyrkere mat til foredling for biodrivstoff fordi selger har fått mer betalt for sin vare. Men –
  Dessverre sulter mange folk i verden og regnskogen hogges til fordel for billigere drivstoff for den rike del av verden.

  Jeg er stolt over at Norge snur denne utvikling. Takk.

  Svar

 10. Hvorfor driver folk aa engasjerer seg i klimating i det hele tatt? Er dere bare blindsauer som fortsetter aa engasjere dere fordi det var saa spennende og moderne aa engasjere seg i miljoepolitikk?
  Raevva mi gapskratter av dere, samtidig som det er jaevli irriterende ogsaa!
  Man vet jo naa (hvilket jeg alltid har ment) at klimaendringene IKKE er menneskeskapt. Klimaendringer har alltid forekommet. Det er bare populaerpolitikk som sosialister har funnet paa for aa hindre folk i aa leve det gode liv. Kan ikke nordmenn for en gang skyld paa 1000 ar vaere det folket som ikke tenker som lettledede sauer med kaalrothjerner! Dette er akkurat som religioner som styrer folkemassene!

  http://e24.no/makro-og-politikk/article3387444.ece

  http://e24.no/utenriks/article3386002.ece

  Naar det gjelder aa slenge skatter og avgifter paa alskens drit, saa burde jo ikke det vaere noen bombe.
  Det er jo prisen man betaler for at man er saa naiv at man stemmer sosialdemokratisk eller vaerre…
  En faar bruke hue litt foer man stemmer saa blir det bra! Men det er vel baade vanskelig og slitsomt…

  Svar

 11. Dette er bare gledelig for oss blå, Torgeir.
  Staten trenger penger er ditt argument. Og hvor tar man pengene ? Jo, på en vare folk har hørt hele tiden er riktig for miljøet.
  Det er i Norge nå, etter år med mas fra politikere, forståelse for at forurenser skal betale for forurensingen sin.
  At biler må skattes hardt pga CO2 utslipp.

  Idet den forståelsen er oppnådd snur dere og sier ikke lenger at det er forurenser som skal betale for forurensing.
  Det er CO2 nøytrale alternativ som skal betale.
  Dette aksepterer ikke folk og i dag er AP ned 7 gledelige prosent.

  Biodrivstoff er ikke å ta mat ut av munnen. Det er bare løgn, og om du ikke vet det så sett deg inn i det!
  I Norge legger vi ned ca 6000 landbruk i året. Det er ikke akkurat matmangel, for å si det sånn. Men, det blir mye plass å drive på jorda til andre ting!
  Jeg mener – på 90 tallet ville annen-hver bonde lage golfbane av åkerlappen sin. Ingen snakket om matmangel da, nei! Hvorfor ? Fordi det ikke er en mangel på mat!

  Om du ser all maten som blir kastet i EU og USA (og Norge også) pga datostempling er jo det bare helt utrolige mengder.
  Og det skal vi ikke lage biodrivstoff av, for det er jo farlig, ikke sant ? Skal vi heller sende den råtne maten til de sultne barna i Afrika ?

  Om du ser på Afrika : Der er det store dyrkbare områder i mange land som ikke blir benyttet. Grunnen er at det ikke er økonomi blant kundene til å kjøpe mat. Da får ikke bonden betalt strøm, traktor, reservedeler osv og han går konk og må legge ned.
  Derfor produseres ikke vesentlig med mat selv om jorden er dyrkbar. Og vi i vesten har jo handelsrestriksjoner som gjør at de ikke får kommet i gang.

  Men, biodrivstoff kan de lage! De kan lage biomasse og kanskje til og med en foredlingsfabrikk og selge og tjene penger. Ærlig arbeid og fremgang for fattige land.
  Det er da slike som deg kommer frem å sier at forurenser må betale. Selv om biodrivstoff er CO2nøytralt vil du ikke se fakta.
  Du skal argumentere med døve ører.

  Jeg GLEDER MEG til AP skal snakke om klima senere en gang! ALL troverdighet er borte. Noe dagens -7% viser!

  Svar

 12. Dette er ikke sosialdemokrati – dette er avgiftsgalskap, vil noen si. Dette var skuffende – selv om undertegnende vil aldri sannsynligvis bli påvirket av denne avgiften som ble vedtatt. All den tiden man påberoper seg som en forkjemper for klimaet, så blir det å støtte en slik avgift latterlig. Uansett om man vil diskutere hvor "klimavennlig" biodiesel er eller ei. Biodiesel er det minste av flere "onder" og istedenfor å pålegge individer som bruker denne formen av drivstoff med unødvendige avgifter så burde man heller støtte bedrifter som kan produsere biodiesel og åpne for at flere kan bruke biodiesel som den eneste formen av drivstoff.

  Det er selvfølgelig etiske aspekter ved denne diskusjonen (jamfør matjord) – disse er ikke til å se bort ifra. Jeg vil heller ikke si at dette handler om – maktarroganse eller partipisk eller hva enn man kaller det for disse dager. Jeg vil for å være ærlig si at dette var en særdeles feil kamp å kjempe for regjeringenspartiene. Choose your battles er et godt engelsk uttrykk.

  Hvis man er opptatt av de etiske aspektene så hadde man heller vært strengere mot oljeselskaper som Shell for eksempel som indirekte bidrar med å ødelegge menneskers tilgang til rent vann, matjord og avlinger. (i for eks. Nigerdeltaet). Amnesty Internationals høstkampanje er rettet mot dette her. Det er multinasjonale oljeselskaper man burde "piske" , ikke den vanlige mannen eller kvinnen på gata som bruker biodiesel. Å kreve avgift fra folk som prøver å gjøre noe for klimaet er et sleivspark uten sidestykke.

  Vår desperasjon etter å finne flere inntektskilder må ikke blinde oss fra å se realiteten. Hvor formålstjenelig er denne avgiften, er det spørsmålet man sitter igjen med? Det vil bare tiden vise. Men den kunne vært uungåelig.

  Svar

 13. Mohamed Abdishazan 27. november 2009 kl. 02:23

  Rettelse på innlegget mitt ovenfor. Jeg mente selvfølgelig unngåelig på slutten.

  Svar

 14. Hei Torgeir,

  Nå har ikke jeg bodd i Norge så lenge, men jeg skjønner ikke hvorfor en skal innføre en avgift på noe som er miljøvennlig. Jeg trodde også at Arbeiderpartiet var opptatt av arbeidsplasser og miljøet. Ved å innføre denne avgiften mister mennesker jobbene sine på Uniol og utslippene av CO2 blir større.

  Dessuten snakker dere om at dere ikke vil subsidiere trafikk på vei, som dere hevder er miljøfientlig. Her mener jeg du bommer dobbelt.
  – For det første er det ikke å subsidiere når man IKKE har en avgift på
  noe. Mener du at alle varer som ikke har en avgift er subsidiert?

  – For det andre, et poeng som er mye viktigere, hvorfor er biltrafikk
  miljøfiendtlig hvis en ikke slipper ut CO2 fra drivstoffet? Er det
  gummidekkene, eller kanskje slitasje på asfalten?

  Håper du har anledning til å svare midt oppe i styringen av Finanskomiteen, Stortingets kanskje viktigste.

  Fin sykkelhjelm du har forresten

  Mvh
  Hassan

  Svar

 15. Ser at du sutrer i media om at biodieselsaken har skapt et inntrykk av at Ap ikke er et miljøparti. "Skapt et inntrykk"? Er dere helt virkelighetsfjerne? Hver gang man prøver å få til noe på klimakutt i Norge, så er det Ap som stritter mot. Det eneste fine med biodieselsaken er at dette har blitt tydelig vist fram.

  Faktum er at norske klimagassutslipp går opp, og man forventer at de skal fortsette å gå opp de neste 10 årene. Det har Ap et tungt ansvar for.

  Så istedenfor å sutre, så bør man begynne å innføre klimatiltak. Og liker du ikke biodiesel som tiltak, så fortell oss hvilke tiltak som skal gjøre at vi fårt til kutt. Sånn dere holder på nå er skammelig

  Svar

 16. Takk for mange tilbakemeldinger, innspill og kritiske spørsmål. Jeg skal svare på alt sammen over helga! Først må jeg ha noen dager med skigåing uten mobiltelefon etter noen skikkelig heftige jobbuker.

  Hilsen Torgeir.

  Svar

 17. Kjære Torgeir

  Kan du forklare meg hvorfor Biodiesel fører til midre utslipp enn fossilt brensel?

  Svar

 18. Hei alle sammen,

  Og takk for innspill. Etter noen avslappende dager på fjellet, og noen nye hektiske dager på jobb, skal prøve å svare på de fleste av spørsmålene her.

  Steinar: Ang bruken av inntektene. Jeg mener at vi i Norge i all hovedsak bruker de store pengene på de viktige tingene. Skole, helse, eldreomsorg, samferdsel, osv. Du må gjerne mene at dette er ”standardfraser” om du skriver, men det er faktisk sånn dette er helt reelle prioriteringer regjeringen gjør hver dag. Vi skal ha det beste velferdssystemet i verden, og det koster. Men det er nettopp dette systemet som sikrer oss alle hjelp når vi er syke, hvis vi skulle bli arbeidsledige, og når vi blir pensjonister. Jeg er opptatt av at vi forvalter pengene på en sånn måte at vi sikrer velferden – også inn i fremtiden.

  Torbjørn: Syns du tar opp mange viktige poenger i innlegget ditt. Jeg er enig i at vi skal prioritere å satse på den miljøvennlige biodieselen. Derfor mener vi det er riktig og viktig at Staten bidrar til å utvikle 2.-og 3.generasjons biodiesel, – som er bærekraftig, miljøvennlig og fremtidsretta – heller enn å gi avgiftsfritak på all biodiesel. Det gjør vi ved å gi utviklingsstøtte til bedrifter som utvikler og kommersialiserer disse formene for biodrivstoff. En ny ordning i Innovasjon Norge får 140 millioner kroner til bl.a. å bruke på tiltak som dette – til som f eks. firmaer som Uniol og Follum på Ringerike kan søke på. Samtidig vil vi også støtte et økt omsetningspåbud for denne typen biodrivstoff, ledsaget av klare regler og produktstandarder for hva slags biodrivstoff som skal være omsettbart i Norge. Slik sikrer vi et omfattende marked for omsetning av den positive typen biodrivstoff – som også oppfyller kriterier for bærekraftighet og klimagevinst.

  Fredrik: Du toucher innom noen av de samme poengene som Thorbjørn, og jeg henviser derfor til svaret over. Jeg mener uansett det er riktig og viktig at Staten bidrar til å utvikle 2.-og 3.generasjons biodiesel, – som er bærekraftig, miljøvennlig og fremtidsretta – fremfor å gi avgiftsfritak på all biodiesel – også den biodieselen vi er usikre på om bidrar til reelle klimakutt. Derfor pålegger vi avgift, samtidig som vi gir tilskudd til utvikling av miljøteknologi – for å fremme den delen av biodieselproduksjonen som virkelig er bra!

  Jill: Autodieselavgiften er ikke et virkemiddel for å redusere utslippene av klimagasser. Til det formålet har vi CO2-avgiften. Siden biodiesel regnes som klimagassnøytralt, er biodiesel fritatt for CO2-avgift. Sånn vil det også være i fortsettelsen. For øvrig mener jeg det er feil å subsidiere veitrafikk på bekostning av jernbane og sjøtransport. Det er lite i tråd med den politikken som Arbeiderpartiet har stått for.

  Knut: Jeg er enig i flere av de innledende resonnementene dine. Vi skal sikre bærekraftighet, og jeg tror ikke det beste virkemiddelet da er avgiftsfritak. I stedet vil vi gi utviklingsstøtte til bedrifter som utvikler og kommersialiserer disse formene for biodrivstoff. En ny ordning i Innovasjon Norge får 140 millioner kroner til bl.a. å bruke på tiltak som dette – til for eksempel firmaer som Uniol og Follum på Ringerike. Samtidig vil vi også støtte et økt omsetningspåbud for denne typen biodrivstoff, ledsaget av klare regler og produktstandarder for hva slags biodrivstoff som skal være omsettbart i Norge. Slik sikrer vi et omfattende marked for omsetning av den positive typen biodrivstoff – som også oppfyller kriterier for bærekraftighet og klimagevinst. Ellers er jeg åpen for å høre dine tanker om nye og alternative virkemidler innen miljøpolitikken! Send meg gjerne en mail!

  Eigil: Det hadde vært fint ;)

  Gunnar: Kommentaren din er registrert.

  Øyvind: Takk for konstruktive innspill. Når det gjelder kommunikasjon kan vi alltid bli bedre på det, både internt og eksternt.

  Turid: Jeg er enig i flere av dine poenger. Det er viktig at vi ikke fyller ”mat på tanken”. Derfor skal vi heller enn å subsidiere all biodiesel, sørge for å gi utviklingsstøtte til den delen av den som faktisk produseres på miljøvennlig og bærekraftig måte.

  Haakon: Jeg mener denne Regjeringen satser på klima. Anbefaler deg å sjekke ut Klimameldingen (og det etterfølgende Klimaforliket) – http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/regpubl/stmeld/2006-2007/Stmeld-nr-34-2006-2007-.html?id=473411 – for en full oversikt over denne Regjeringens klimapolitikk.

  Mohamad: Ser noen av poengene dine. Du spør hvor formålstjenelig avgiften er. Jeg mener at vi gjennom vårt vedtak oppnår tre viktige ting: 1. Vi sikrer et betydelig marked for biodrivstoff i Norge. 2. Vi sikrer oss at vi kun støtter opp under klimavennlig drivstoff, og 3. Vi sikrer oss at vi ikke uthuler skatte- og avgiftssystemet, og de inntektene vi trenger til fellesskapet. Se for øvrig argumenter i de andre svarene.
  Hassan: Jeg mener det er å subsidiere når vi fritar en type drivstoff for veiavgiften. Uten avgift vil biodiesel være billigere enn avgiftsbelagt fossil autodiesel. Som en konsekvens av dette vil drivstoffkostnadene til for eksempel godstransport på vei synke. Dette fører til at stadig mer av godstransporten vil gå på vei, på bekostning av jernbane og sjøtransport. Det er ikke i tråd med den politikken som Arbeiderpartiet har stått for. Jeg mener at alle brukere av drivstoff bør stilles overfor drivstoffavgifter som tilsvarer de kostnadene de påfører samfunnet i form av ulykker, kø, støy, utslipp til luft og veislitasje. Kostnader knyttet til disse tingene er helt uavhengig av hvilket drivstoff kjøretøyet benytter – noe som taler for at også alternative drivstoff bør ilegges drivstoffavgifter. Biodrivstoff vil i fremtida for øvrig fortsatt være fritatt for CO2-avgiften.
  Beate: Jeg er enig i at vi bør ta ansvar når det gjelder å innføre flere klimatiltak. Det er også denne Regjeringen opptatt av. Se linken i svaret til Haakon for mer info.

  Kristoffer: Antar spørsmålet ditt er hvordan avgift på biodiesel gir mindre utslipp av fossilt brennstoff. Resonnementet er som følger: Uten avgift vil biodiesel være billigere enn avgiftsbelagt fossil autodiesel. Som en konsekvens av dette vil drivstoffkostnadene til godstransport på vei synke. Dette fører til at stadig mer av godstransporten vil gå på vei, på bekostning av jernbane og sjøtransport – som jo er det mest miljøvennlige. Privatbilister vil samtidig få reduserte drivstoffkostnader uten avgift. Det må antas å medføre at folk vil kjøre mer. Kollektivtransport blir da mindre populært. Småbiler blir mindre populære, mens markedet domineres av store biler med høyere drivstofforbruk – som jo også går på en stor andel fossilt drivstoff. På grunn av økt trafikkvolum får vi også antakelig flere trafikkulykker, mer kø, økende støyproblemer, økende veislitasje og stadig større helse- og miljøskadelige utslipp til luft. Derfor mener jeg at biodrivstoff også skal avgiftbelegges, for ikke å skape en konkurransevriding fra biltrafikk til for eksempel jernbane.

  Oppsummert; avgift eller ikke avgift på biodiesel, har vært et krevende spørsmål både for oss og andre, og mange er fortsatt uenig i Regjeringens standpunkt. Det har jeg både respekt og forståelse for. Samtidig håper jeg at jeg har klart å svare på de fleste av spørsmålene deres. Ha en fortsatt fin uke!

  Svar

 19. Hei igjen Torgeir

  jeg utfordret deg på å si hvilke klimatiltak du er så ivrig på å innføre all den tid du ikke ivrer overvettes for 1. generasjons biodrivstoff. Og målet må jo være at norske klimagassutslipp skal begynne å gå ned heller enn opp (presiser gjerne hvis du er uenig i dette premisset).

  og så svarer du ved å linke til regjeringens klimapolitikk.

  Tror du jeg er dum eller? Poenget er jo at med regjeringens politikk, som du viser til, så kommer norske klimagassutslipp til å øke det neste tiåret. Dette kommer fram i regjeringens egen perspektivmelding.

  Spørsmålet mitt er derfor: Vil du og ditt parti at vi skal kutte i norske klimagassutslipp det kommende tiåret? Og dersom svaret er ja, hvordan har dere tenkt å få det til? (og svaret må ærlig talt inneholde noe mer virkningsfullt enn 40 mill påplussing av Innovasjon Norges budsjett, for det rikker ikke en promille eng gang på prognosene som er laget i perspektivmeldingen).

  Svar

 20. Om det antas at det blir mer trafikk av biodieselfritak så må det da komme en sjokkavgift på el-biler også ?

  Ellers blir det for mye trafikk, ikke sant ?

  Svar

 21. Jon-Øivind Storaker 5. januar 2010 kl. 11:38

  I dag melder Teknisk Ukeblad at Statoil lanserer et nytt biodrivstoff: bensin innblandet 5% bio-etanol.

  Statoil kaller dete "Et skritt i riktig retning". Er du enig?

  Du argumenterte for avgift på biodiesel bl.a med at produksjonen ville komme i konkurranse med matproduksjon. Dette til tross for at biodieselproduksjonen antagelig kunne utvikles til å være basert på restavfall fra jord- og skogbruk.

  Bio-etanol er fritatt avgift. Dette er underlig, ettersom denne produksjonen er langt mer omstridt, fordi den legger beslag på dyrkbar mark.

  Jeg er interessert i hva du mener om dette.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.