Det store bildet

Under sin innledning på NHOs årskonferanse i går, snakket statsministeren om sysselsettingsveksten i Norge siden år 2000. Som vi ser av grafen under har denne vært formidabel siden 2005. Siden 2000 er det skapt over 300 000 nye arbeidplasser, 2 av 3 i privat sektor. Om lag 9 av 10 av de arbeidsplassene som er skapt i denne perioden har kommet under dagens regjering. Dette ble nok litt for mye for enkelte Høyre-representanter i salen. De satte langt større pris på BI-professor Hilde C. Bjørnlands oversikt som viser at sysselsettingen i privat sektor har gått ned siden finanskrisen startet, mens sysselsettingen i offentlig sektor har steget jevnt. En rekke twitter-meldinger fra fremstående Høyre-politikere i salen tydet i alle fall på det. Som om det skulle være noen stor overraskelse at det største økonomiske tilbakeslaget siden krigen skulle ha en viss innvirkning på privat næringsliv.

Finanskrisen var en krise i finansmarkedene, hvor bedriftene henvender seg for å låne penger til å finansiere sin virksomhet. Når bedriftene ikke lengre har tilgang på den nødvendige finansieringen må det nødvendigvis føre til at en del bedrifter går over ende og at en rekke ansatte mister jobben. For de fleste er ikke dette noen stor overraskelse. Grafen viser også at fallet stoppet i 2010 og at det meste er hentet inn igjen.

NHO-blogger Baard Meidell Johannesen  peker på at deler av økningen er kommet gjennom tilstrømming fra EØS-land. Det er riktig. Med Europas laveste arbeidsledighet, og en sysselsettingsandel som ligger om lag 10 prosentpoeng over gjennomsnittet i OECD, er det tilgangen på arbeidskraft liten i Norge. Større arbeidsinnvandring har derfor bidratt til økt fleksibilitet i det norske arbeidsmarkedet ved å fylle ledige stillinger, som det har vært vanskelig å rekruttere arbeidskraft til. Statistisk sentralbyrå har anslått at nærmere 30 pst. av veksten i sysselsettingen i denne perioden skyldtes arbeidsinnvandring. Det viser bare at vi er avhengige av utenlandsk arbeidskraft for å få hjulene til å gå rundt i Norge.

”Se til Sverige” er et av Høyres mest brukte slagord. Det budskapet ble gjentatt på twitter i går. Der fulgte sysselsettingsutviklingen i offentlig sektor nedgangen i privat sektor. Resultatet ble om lag 10 pst. arbeidsledighet – nesten tre ganger så høyt som i Norge, og med en ungdomsledighet på over 20 pst. Det har – litt flåsete –  blitt sagt at Sveriges største eksport er ledig ungdom som kommer til Norge for å arbeide. Det synes ikke jeg er noe å trakte etter.

 

Se alle

6 kommentarer

 1. Takk for referansen til min bloggpost. Mitt hovedpoeng var imidlertid et annet en det du trekker frem, nemlig å peke på det Statsministeren aldri gjør, nemlig at selv om sysselsettingen øker, så går yrkesdeltakelsen nedover, dvs at andelen som jobber synker. Og for samfunnsøkonmien er andelen vikitig.

  Dere snakker gjerne om at vi har Europas laveste ledighet, og det er bra, men nevner omtrent aldri at vi også har Europas høyste uføreandel. Og 30.000 unge på arbeidsavklaringspenger risikerer å ende i uføre. Derfor kan andelen sysselsatte gå ned selv om antallet sysselsatte går opp…..

  Mvh Baard Meidell Johannesen, NHO.

  Svar

 2. @Bård Meidell Johannesen. Iflg. OECD var yrkesandelen i Norge 0,2 prosentpoeng høyere i 2010 enn i 2005 (75,4 vs 75,2). Bruker du statistikk fra kun perioden rundt finanskrisen?

  Svar

 3. Baard Meidell Johannesen 6. januar 2012 kl. 20:25

  Jeg bruker kvartalsvise SSBtall. Det kan være litt forskjeller på forskjellige statistikker, men hovedtrenden er den samme. Og 2005 og 2010 var gaske like ifølge mine tall. Se hele grafen fra 2000 til 2011 på http://blogg.nho.no/blog/halvkvedet-vise-i-operaen/

  Et annet poeng Jens, Torgeir mfl ofte glemmmer, er at selv om yrlkesdeltakelsen i Norge er høy, så jobber vi ikke mye totalt, fordi snitt arbåbeidstid er lav. Land med langt høyere ledighet og langt lavere yrkesdeltakelse enn Norge har vesentlig høyere total arbeidsinnsats pr.år. Gå inn på nho.no og se Torben Andersens presentasjon på NHOs årskoneferanse.

  Svar

 4. Det Jens ikke sier er følgende

  240.000 nye jobber i det offentlige er 80.000 heltidstillinger
  Med andre ord er stillingsbrøkken 1/3

  Hvem kan leve av det

  Løgn igjen fra AP og det er jo ikke noe nytt

  Svar

 5. Det er en populær overforenkling å referere til ansatte i offentlig og privat sektor.
  For det første – det er ikke noen kunst for Norge, med DEN økonomien, å pumpe ansatte inn i det offentlige og få opp en fin statistikk.
  Spørsmålet er om det er smart – om man tenker langsiktig.

  I privat sektor øker antall ansatte. Bra vil mange tenke.
  Men – hva er det de jobber med alle sammen?
  Sett at du og jeg er frisører. Du kommer til meg og vil ha en klipp og jeg tar 200 kr for den. Og så trenger jeg en klipp og kommer til deg og du tar 200 kr for den.
  Har noen av oss egentlig tjent penger da ?
  Selvfølgelig, om man tar med faktorer som utstyr, husleie, strøm osv har begge tapt verdier, men…. er ikke det noe å tenke på ?

  Eller – som jeg ser – det dukker opp kjøpesentre og butikker over alt. Om jeg kjøper en genser av deg og du en av meg… det blir det samme. Ikke noen verdiskapning.

  Derfor mener jeg, Michaelsen, at du bør legge inn en tredje linje i grafen din. De som skaper noe som selger ut av landet.
  Møbler, bildeler, maling osv.
  Det er jo de som skaffer penger inn i kassa. Det er de som skal finansiere velferden vår når oljen er borte.
  Og! Det er ikke når oljen er borte at vi kommer til å ta oss råd til å legge til rette for dette. Det er nå pengene er der. Det er nå det må satses.

  Svar

 6. Se forøvrig på NRKs serie : Status Norge.
  Kommende onsdag skal de vise hva vi bruker oljepengene på, Michaelsen.
  Om du ikke vet det så kan du se da.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.