Enklere og mer rettferdig boligverdsettelse – for dem som betaler formueskatt

Boligskatt sier du? Neida, slapp av – ingen grunn til å bli nervøs. Dette er en rett og slett en enklere og mer rettferdig måte å beregne boligverdien din på – hvis du betaler formueskatt. Kombinert med lettelser for de med de minste formuene innebærer endringene faktisk skattelettelser for de fleste. Hvem hadde trodd det fra en rød-grønn regjering?

Hva skjer?

Stortinget har bestemt at man skal ha et nytt, mer rettferdig system for det man kaller fastsettelse av likningsverdi på boliger. Ligningsverdien er den skattemessige verdien av boligen din – altså hvilken verdi boligen din skal ha når skatteetaten beregner formueskatt.

I formuesskatten har alltid ligningsverdien av bolig vært en del av skattegrunnlaget. Dette er altså ikke en ny boligskatt av noe slag, men en enklere og mer rettferdig måte å beregne verdien av boligen din på – hvis du betaler formueskatt.

Det betyr videre at for alle med lån, alle uten – eller med mindre formuer – så har endringen i reglene ingen betydning. Du skal fortsatt ikke betale formueskatt og du skal ikke få noen ny ”boligskatt”.

Hvordan organiseres dette, og hvem omfattes?

I begynnelsen av september vil alle boligeiere få tilsendt et brev og et skjema fra Skatteetaten. I brevet blir du bedt om å innrapportere opplysninger om boligen din. Du får ett skjema for hver bolig du måtte eie, og du skal rapportere inn opplysninger om tre ting; boligareal, byggeår og boligtype. Dette trenger du kun å gjøre én gang, og så lenge du gjør dette innen fristen 15. oktober vil endringene dukke opp automatisk på din selvangivelse.

Opplysningene vil danne grunnlag for boligens nye likningsverdi. Men ikke bli bekymret ! Hvis du ikke betaler formuesskatt idag, vil en endring i ligningsverdien høyst sannsynlig heller ikke ha noen ting å si for hvor mye skatt du skal betale fremover. Endringen i boligens likningsverdi vil altså kun kunne få betydning for formuesskatten, ikke inntektsskatten.

Yngre personer betaler for eksempel svært sjeldent formuesskatt fordi de er i etableringsfasen og har gjeld. Da har man ingen formue å skatte av. Et ektepar uten annen formue kan, med en verdsetting på 25 prosent (som er gjennomsnittet) av markedsverdi, på samme måte eie en gjeldfri bolig verdt opptil 5,6 millioner kroner uten å betale formuesskatt. Med gjeld på boligen kan ekteparet eie en bolig verdt mer enn dette, gitt at de ikke har annen formue. En enslig uten annen formue kan normalt eie en gjeldfri bolig verdt opptil 2,8 millioner kroner uten å betale formuesskatt.

Hvorfor må man endre systemet nå?

Det har vært en systematisk skjevhet i dagens ligningsverdier av bolig. Dyre boliger i sentrale strøk har i gjennomsnitt vesentlig lavere ligningsverdier som andel av markedsverdi enn rimeligere boliger i distriktene. Det betyr at mange av de dyreste boligene i sentrumsnære strøk i dag har svært lave ligningsverdier i forhold til hva de faktisk er verdt. Folk med store og sentrale hus, som samtidig har stor formue har hatt en stor fordel, sammenlignet med for eksempel mindre men nyere leiligheter.

Formålet med endringen er altså å skape bedre sammenheng mellom boligeiendommers likningsverdi og hva den faktisk er verdt. Det nye verdsettingssystemet vil kun være basert på noen få kriterier, men vil likevel være atskillig mer treffsikkert enn dagens system. Det er bra! Vi vil rett og slett få en mer rettferdig verdsettelse av verdien av bolig for dem som betaler formueskatt.

Endringene i reglene gir skattelettelser til folk på 760 millioner kroner.  310 millioner kroner av dette er lettelser til pensjonister. Totalt sett får 760 000 personer redusert skatt, mens 130 000 personer får økt skatt. De som har en gjennomsnittsinntekt på om lag 300 000 kroner får en lettelse på over 6 000 kroner. Forslaget gir en omfordeling fra høyinntekts- til lavinntektsgrupper, fra by til land, og fra vest til øst i Oslo. Sånn får vi både et enklere og mer rettferdig system.

Se alle

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.