Et revidert budsjett for vekst og velferd

Revidert nasjonalbudsjett 2013 er et klart signal til næringsliv og arbeidstakere om at Arbeiderpartiet vil satse på trygge arbeidsplasser – også utenfor oljeindustrien. Det er en tydelig beskjed særlig til tradisjonell fastlandsindustri om at vi har sett hva dere sliter med, at vi vil satse på dere, og at vi er villige til å ta handle.

Det går godt i norsk økonomi. Veksten i fastlandsøkonomien ligger over gjennomsnittet for de siste 40 årene. Sysselsettingen er høy og økende, og arbeidsledigheten er lav – både historisk og sammenlignet med andre land. Samtidig som det går bra, ser vi en økende todeling i norsk økonomi. Mens aktiviteten vokser sterkt i næringer som leverer til oljevirksomheten, gjør høye kostnader og lavere etterspørsel i eksportmarkedene situasjonen krevende for andre deler av konkurranseutsatt sektor. Derfor gjør vi grep i revidert.

Det viktigste er at vi holder orden i økonomien. Vi følger handlingsregelen, og reduserer oljepengebruken. Så har vi i tillegg lansert to betydelige pakker for næringslivet; vekstpakka og skog/treforedlingspakka. Målet med tiltakene er å stimulere investeringene i fastlandsnæringene og bidra til en mer balansert utvikling i norsk økonomi.

Vekstpakka består av en betydelig skatteveksling hvor begrensinger i rentefradraget i konsernforhold og økninger i verdsettelsen av sekundærboliger og næringseiendom, veksles inn – krone for krone – i redusert selskapsskatt og næringsinntekt, økte startavskrivninger på maskiner og utvidet skattefunnordning. I tillegg justeres petroleumsskattesystemet sånn at oljeselskapene må bære en litt større del av investeringene sin selv. Det kan bidra til helt nødvendig kostnadskontroll.

Vekstpakka, inkludert oljeskatteendringene er samlet sett et kraftfullt grep for arbeidsplasser i Fastlands-Norge. Pakka vil øke lønnsomheten i konkurranseutsatte bedrifter og bidra til å trygge norske arbeidsplasser. Med tiltakene sørger vi for mer gass i de delene av norsk næringsliv som trenger det. Og vi demper statens bidrag til investeringene noe i de deler av næringslivet som går som det suser. Vi tar med dette betydelige grep mot tendensene til todeling i norsk økonomi

Skog- og treforedlingpakka er næringsspesifikk og skreddersydd for en næring som har store utfordringer – men også store muligheter i vårt fylke. Regjeringa har med tiltakene som er lansert gitt et viktig bidrag til videreutvikling av en næring med fremtidspotensial.

Til slutt vil jeg bare henlede oppmerksomheten mot at det i Kommuneproposisjonen i dag, også er varslet at kommunene får mellom 6 og 6,5 milliarder kroner i reell vekst i inntektene neste år. Mellom 5 og 5,5 milliarder kommer som frie inntekter. De nye midlene gjør at kommuner kan prioritere ressursene på en god og effektiv måte, tilpasset lokale behov. Det vil si barnehageplass til de som trenger det, en verdig eldreomsorg og gode skuler. Hver krone til kommunene bidrar til bedre tjenester for innbyggerne. Som betyr velferd for oss alle.

Slik kan vi beholde bidraget fra olje- og gassnæringen samtidig som vi satser på fastlandsøkonomien.

Se alle

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.