Kraftfull vekstpakke for norsk næringsliv

På årets første sommerdag la regjeringen også frem en nyhet det virkelig skinner av – en kraftfull vekstpakke for norsk næringsliv. Vi tar med dette betydelige grep mot tendensene til todeling i norsk økonomi.

Etter å ha vært tett på arbeidet med denne pakka de siste ukene, er jeg veldig fornøyd med at resultatet er en rekke treffsikre tiltak som retter seg inn mot den delen av næringslivet som rammes hardest av etterdønningene av finanskrisa.

Partene i arbeidslivet har tidligere i år gitt et viktig bidrag til en vekstkraftig norsk økonomi med et moderat lønnsoppgjør. Norges Bank har nedjustert rentebanen og dempet presset på kronekursen. I dag har også regjeringen gjort et ekstra grep for økt konkurransekraft for norsk næringsliv. Slik sikrer vi fortsatt trygg økonomisk styring.

Pakka inneholder skattekutt for næringslivet på fastlandet, samtidig som det strammes inn i petroleumsskattesystemet. Tiltakene stimulerer investeringene i fastlandsnæringene, øker lønnsomheten i konkurranseutsatte bedrifter, og bidrar til å trygge norske arbeidsplasser. Dette er viktige bidrag til mer balansert utvikling i norsk økonomi.

De konkrete tiltakene går som følger:

Skattesatsen for selskaper og personlig næringsdrivende settes ned fra 28 til 27 prosent. Samlet styrker dette bedriftene med om lag 3 milliarder kroner.

Vi tetter skattehull og begrenser uønskede tilpasninger ved å begrense rentefradrag i konsernforhold. Det vil øke skatteinntektene i størrelsesorden 3 milliarder kroner.

Det innføres en startavskrivning på 10 prosent for driftsmidler i saldogruppe d), maskiner mv. Avskrivningen blir med dette 30 prosent første året. Det styrker bedriftene med om lag 400 millioner kroner.

Skattefunn-ordningen forbedres med 100 millioner kroner. Målet er å utløse mer innovasjon i næringslivet, og styrke forskningsmiljøene.

Skattefavorisering i formuesskatten av næringseiendom og sekundærboliger reduseres. Det kan bidra til å kanalisere kapital til næringsvirksomhet og dessuten dempe prisutviklingen i boligmarkedet noe. Skatteøkningen er på om lag 500 millioner kroner.

Skatteendringene for fastlandsøkonomien understøttes av endringer i petroleumsskattesystemet. Satsen i friinntekten i petroleumsskatten fra 7,5 prosent til 5,5prosent. Den samlede friinntekten reduseres dermed fra 30 prosent til 22 prosent. Endringene vil stimulere til større kostnadsbevissthet i petroleumssektoren, og legger mer av risikoen for overskridelser på selskapene. Det kan dempe presstendensene og kostnadsøkningen som et høyt aktivitetsnivå i petroleumssektoren skaper.

Med tiltakene samlet gir vi mer gass i de delene av norsk næringsliv som trenger det. Og vi demper statens bidrag til investeringene noe i de deler av næringslivet som går som det suser. Målet med tiltakene er å stimulere investeringene i fastlandsnæringene og bidra til en mer balansert utvikling i norsk økonomi. Og tiltakene er fullfinansiert. Krone for krone. I god Arbeiderparti-ånd.

Se alle

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.