Økt kostnadsbevissthet i olje- og gassnæringen

Denne uka har debatten om det oljerelaterte forslaget i regjeringens vekstpakke tiltatt. Dette er både naturlig og riktig ved Stortingets behandling. Og jeg vil legge til at det ikke er noen fare for at oljeselskapene ikke skal få frem poengene sine gjennom Stortingets behandling av saken. Men hva handler egentlig saken om? Har forsøkt meg på en liten oppsummering:

Det er meget lønnsomt å drive oljebusiness i Norge. Men også i lønnsomme bedrifter er det viktig å være bevisst sine kostnader. Forslagene i  regjeringen vekstpakke øker fokuset på kostnadseffektivitet og kostnadskontroll i en bransje som går ekstremt bra. Det er viktige grep i en helhet for å motvirke todelingen i norsk økonomi.

Det er helt naturlig at oljeselskapene har høye avskrivningsmuligheter, fordi de også betaler mye skatt. Og også i fortsettelsen skal selskapene på sokkelen ha svært gunstige avskrivingssatser. Enkelt forklart vil vi Norge gå fra et system hvor oljeselskapene betalte 9 kr for hver 100-lapp de investerte til å betale 12 kr per investerte krone. Men gjennom dette forslaget tror jeg vi vil se ytterligere bevissthet rundt kostnader i selskapene.

For vi har hatt noen prosjekter har hatt til dels svært store overskridelser i kostnadene. Nesten 50 mrd. ble det rapportert om i statsbudsjettet for 2012 på allerede godkjente prosjekter og avvik fra opprinnelig kostnadsestimat. Gjennom de nye tiltakene får selskapene større insentiver til å ha et større fokus på hvordan de kan holde seg til opprinnelig ramme.

Aktører i oljenæringen har antydet at dette ødelegger forutsigbarheten i rammebetingelsene. Det er jeg ikke enig i. Vi har stabile og langsiktige rammebetingelser for oljeselskapene som opererer på norsk sokkel. Og vi har svært høy terskel for å gjøre endringer i petroleumskatteregimet. Det har vi hatt siden 60-tallet. Nå gjør vi en endring for å styrke kostnadskontrollen i norsk oljebransje, og for å bøte på en tiltagende todeling av norsk økonomi. Forslagene er  moderate og forsiktige.

Går vi glipp av lønnsomme marginalprosjekter med endringene som nå er lansert? Antakelig ikke. Og dersom et prosjekt ikke er lønnsomt med mindre 90 prosent av investeringene kan skrives av og belastes statens lommebok, så er det kanskje ikke lønnsomt uansett?

Arbeiderpartiet har gjennom hele den norske oljehistorien vært opptatt av å legge til rette for en konkurransedyktig og internasjonalt ledende leverandørsektor. Leverandørsektoren i Norge er i dag vår nest største eksportnæring etter olje og gass. Det er en betydelig prestasjon for et lite land som Norge.

Regjeringens vekstpakke kommer også denne næringen til gode. Det er industriell virksomhet på land som nyter godt av endringen i avskrivningsreglene og nedsettelsen av selskapsskatten for bedrifter som er forslagene som gjelder bedriftene på fastlandet.

Se alle

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.