Oppdatert om handlingsrom i statsbudsjettet med 2013-tall

Høyresiden har snakket om en vekst i det økonomiske handlingsrommet under de rød-grønne i perioden 2005-2012 på rundt 300 mrd. kroner. Dette er feil. På TV2-nyhetene i kveld, fortsetter Høyres Erna Solberg å demonstrere manglende regneferdigheter. Jeg har tidligere vist til at utgiftsveksten i statsbudsjettet i perioden 2005-2012 prisjustert har vært rundt 140 mrd. kroner regnet i 2012-priser, og justert for folketrygden drøyt 90 mrd. kroner.

Det er nå kommet oppdaterte tall for 2013, og jeg vil forklare ved hjelp av enkel plansje hvordan hele perioden 2005-2013 kan ses under ett. Tallene i plansjen baserer seg på utregninger fra Finansdepartementet på spørsmål fra meg.

I 2005 var statsbudsjettets utgifter utenom petroleumsvirksomhet 629 mrd. kroner. Utgiftene var i 2013 økt til 1037 mrd. kroner. Denne økningen på 408 mrd. kroner skyldes en kombinasjon av prisvekst og reell vekst.

Pris- og lønnsveksten for staten fra 2005 til 2012 er på 37 prosent. Prisnivået i 2013 for utgiftene i statsbudsjettet, er dermed 1,37 ganger nivået i 2005. For å regne ut hva utgiftene i 2005 hadde vært med prisnivået i 2013, må vi multiplisere 629 mrd. med 1,37. Vi får da at utgiftene i 2005 målt i dagens (2013) priser er 859 mrd. (2013-kroner). Dvs. at av den samlede veksten i budsjettet skyldes (859-629) mrd. kroner lik 230 mrd. kroner prisstigning. Dersom en inkluderer endring i funksjonsfordeling mellom stat og kommune, kommer en opp i 238 mrd. 408 mrd. minus 238 mrd. blir 170 mrd. kroner.

170 mrd. kroner (2013) kroner av den samlede utgiftsveksten skyldes dermed reell vekst. For å finne handlingsrommet totalt sett må vi også ta hensyn til at folketrygdens utgifter reelt sett er økt med 63 mrd. faste 2013-kroner. Økningen i handlingsrommet over 8 år er dermed 107 mrd. kroner. Merk: Dette er den samlede økningen i handlingsrommet over to stortingsperioder.

Handlingsrommet framover

Handlingsrommet framover avhenger av realveksten i skatte- og avgiftsinntekter, økning i oljepengebruken og bindinger i folketrygden.

I Nasjonalbudsjettet for 2013, anslås realveksten i skatter- og avgifter til 18 mrd  2013-kroner per år de nærmeste årene. Hvis vi fortsetter å fase inn oljeinntekter som vi har gjort over tid, dreier dette seg om ca 7 mrd. kroner årlig. Vi snakker da samlet om 25 mrd. kroner årlig i økt handlingsrom før vi korrigerer for folketrygden. Men vi må selvsagt ta hensyn til at bindingene i folketrygden vil bidra til å øke utgiftene med 11-12 mrd. kroner per år.  De store etterkrigskullene begynner nå å oppnå pensjonsalder. Det første store etterkrigskullet, født i 1946 blir 67 år i 2013.

Da står vi igjen med en årlig vekst i reelt handlingsrom per år i størrelsesorden 13 mrd. kroner per år. Høyre vil gjennomføre skattekutt på 25 mrd. kroner over 4 år tilsvarende 6 mrd. per år. Dette vil spise opp rundt halvparten av dette handlingsrommet.

Se alle

En kommentar

 1. Per Myrstad Kringen 25. oktober 2012 kl. 11:45

  Hei Torgeir!

  Leser bloggen din med stor interesse! Men jeg har noen spørsmål:

  Hvor mye oljepenger ble overført til statsbudsjettet i 2005 og hvor blir overført i 2013? Og må ikke økningen, justert for pris- og lønnsvekst, regnes som en del av det økte handlingsrommet?

  Du har ikke skrevet noe om det i dette innlegget, men jeg lurer allikevel på dette med "hvitvasking av oljepenger". Til nå er det ingen som har klart å svare Solvik-Olsen ordentlig på dette med hvitvasking av oljepenger via Statkraft. Har du noe svar på det?

  Hilsen Per Myrstad Kringen
  AUFer :)

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.