Trenger Norge en samordnet digital strategi?

Regjeringen i Storbritannia har gjennom handlingsplanen ”Digital Britain” lagt frem en nasjonal strategi for å styrke sin posisjon, med mål om å bli verdensledende i den digitale økonomien. Norge bør gjøre det samme.

De siste femten årene har vi opplevd en eventyrlig teknologisk utvikling som gir oss mange nye muligheter. Våre kommunikasjonsmåter gjennomgår en stor kulturell endring, og teknologien forenkler hverdagen vår.

Det er likevel for lite debatt i Norge om IT-politikken og hva slags muligheter vi har til å bli verdensledende i en digital økonomi. Fonyingsminister Heidi Grande Røys har etterlyst mer debatt om digitaliseringen blant sine politiske kolleger. IKT-Norge frykter at ingen vil diskutere IKT-politikk i valgkampen.

Som finanspolitiker tar jeg nå oppfordringen, og tar til orde for at Norge skal lage en helhetlig visjonær og tverrfaglig digital strategi.

Jeg har nylig sendt et brev til Fornyingsministeren og spurt om hennes vurdering av Digital Britain og om Norges behov for et tilsvarende samarbeidsprosjekt. Men, jeg vil gjerne også ha bidrag og vurderinger fra dere. Trenger Norge en digital strategi for Norge, og hvilke problemstillinger bør drøftes i en slik strategi? Jeg vil veldig gjerne ha innspill, ideer og kunnskap fra dere.

Stortingsmelding nummer 17 ”et informasjonssamfunn for alle” tok opp viktige problemstillinger som fortsatt er relevante, men teknologien og kommunikasjonsmåtene våre har utviklet seg mye siden den gang.

Fornyingsminister Grande Røys er redaktør for den nylanserte boken ”Delte meninger” som er et viktig bidrag til debatt om nettets sosiale side.  Dagens IT sitt ideprosjekt ”et smartere Norge” blir det også spennende å se resultatene av.   

Det ligger store gevinster i bruk av ny velferdsteknologi. Kommunenes Sentralforbund og Norges Handelsorganisasjosn forprosjekt ARTE (arbeidskraft og teknologi) er nå oversendt til Helse- og omsorgsdepartementet.

Disse spennende prosjektene må ses i en større og bredere sammenheng, og vi må arbeide for at disse samfunnsnyttige digitale prosjektene ikke havner i hvert sitt departement, i hver sin skuff og med hver sin handlingsplan. Dette bør ses i sammenheng.

Jeg mener Norge bør følge Storbritannias eksempel og lage en ny nasjonal og langsiktig digital strategi. Utarbeidelsen av en slik strategi går selvsagt på tvers av ulike departementer. Planen bør derfor omfatte og avklare digitale spørsmål innen infrastruktur (bredbånd/kanalvalg), utdanning, personvern, helse, velferd, digitale rettigheter, næringsliv og demokrati 2.0.  Det er viktig at strategien tenker bredt på tvers av mange politikkområder.

Har du innspill, kommentarer eller ideèr til hvordan en norsk digital strategi kan se ut?

Se alle

10 kommentarer

 1. Hver gang noen nevner ordet "strategi" så går piggene ut. Strategi handler ikke om å skrive 100-vis av sider i en rapport. Strategi handler om å velge ut en retning og så implementere som et helvete.

  Dette er filosofien til mannen som ble kåret til forrige århundres beste strateg, Jack Welch.

  Jeg har skrevet mer om strategi her:
  http://www.kuttisme.no/2009/01/28/webstrategi-hva-skal-din-bedrift-gj%C3%B8re-pa-nett/

  Svar

 2. Til KP: Men hva slags retning bør man velge da? Sikker på at du har mange innspill her:)

  Svar

 3. Jeg deler med resten av verden at jeg deler ditt syn, Torgeir. Norge har alle de rette premissene for å skape digital næring og gjøre Norge til en foregangsnasjon på IT.

  Svar

 4. Eva S. Johansen 24. juli 2009 kl. 13:07

  Viktig området du tar opp! Dette er av vital betydning for om Norge som nasjon skal være i førersetet eller om det er teknologileverandørene som skal styre vår utvikling. Jeg berøer ikke dette med utbygging/ tilgang etc som også selvsagt må inn i en slik plan. Idag er det i hovedsak teknologileverandørene som bestemmer retning og hva vi kan få til på nettet/mobil. Og de som sitter igjen med mye av kaken (ref f.eks apple og itunes). Med noen hederlige unntak selvsagt.
  En viktig side av digital utvikling er tilgjengeliggjøring av innhold. Det finnes mer informasjon og stoff tilgjengelig enn noen gang, likevel er det svært ulike måter for å innbyggerne å finne denne. Lokalavisene er en utdøende rase, på tross av at det er etter min mening, de lokale mediers hovedoppgave å betjene og levere relevante nyhter og nyttig informasjon, nettopp så lokalt som mulig, til innbyggerne. Noen av utfordringene med dette, er at det finnes ingen normer eller standardarder fra det offentlige og andre informasjonsdelere, å tilby informasjonen på, i et format som gjør det mulig for lokale medier å videreforedle og kna slik at det blir lettfattelig og satt inn i sammenhenger med annen informasjon. Dette er idag kostbart, hvis i det hele tatt informasjonen vil gis ut.
  Vi må ikke bare si at vi skal ha en digital utvikling, vi må klart å tydelig si hvorfor og til hvilke samfunnsnyttige formål ønsker vi å bruke utviklingen. Da må det støtteordninger på plass for at det blir mulig for bla lokale medier å fylle sin samfunnsrolle.

  Svar

 5. <strong>Trenger Norge en samordnet digital strategi?…</strong>

  Tittelen på denne artikkelen er den samme som Torgeir Michaelsen benytter på sin artikkel, hvor han spør om Norge trenger en samordnet digital strategi, slik Storbritania har. Storbritanias mål er å bli verdensledende i den digitale økonomien. No…

  Svar

 6. En annen ting også :
  Gå inn på skattelistene å sjekk Stein Erik Hagen, 51 år.

  Han har en inntekt på noe over 8.5 millioner.
  Av dette skatter han over 10 millioner.

  Stein Erik betaler over 100% i skatt.
  Han må ta av sparepengene sine for å betale skatt, det holder ikke med det han tjener.

  Å kalle denne mannen gjerrig…..
  Rett og slett : For en gjeng tullinger dere er!

  Svar

 7. […] på denne artikkelen er den samme som Torgeir Michaelsen benytter på sin artikkel, hvor han spør om Norge trenger en samordnet digital strategi, slik Storbritania har. […]

  Svar

 8. Dette klinger godt i mine ører. Arbeider i skoleverket og mener å ha erfart et mindre trykk på digital strategi etter at Program for digital kompetanse gikk ut på dato.

  http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rapporter_planer/planer/2006/program-for-digital-kompetanse.html?id=502075

  Det var et godt strategidokument.
  Jeg synes det høres spennende ut med en samordnet plan.
  Stå på!

  Svar

 9. […] høy andel av befolkningen bruker sosiale medier, fri programvare, etc).  For å styrke dette har jeg tidligere tatt til orde for at Norge trenger en samordnet digital strategi.  Jeg har forstått det slik at Norge ligger etter når det kommer til å tilgjengeliggjøre og […]

  Svar

 10. Kåre Fløisand 3. november 2009 kl. 16:47

  Hvis du har tid og interesse kan du her finne du noen innlegg om ny IKT-infrastuktur i offentlig sektor.
  http://www.coherence.no/offentligikt-og-samfunn/
  Mvh.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.