Vi lever godt med Høyres dødsattest

Torbjørn Røe Isaksen (H) mener at sosialdemokratiet truer velferden i Norge i Dagsavisen 7. september. Dagen før rykket han også ut og påsto at sosialdemokratiet er døden nær. Det har andre spådd før han. Men Arbeiderpartiet har alltid kommet sterkt tilbake.

Hvis sosialdemokratiet, slik Høyrefolk påstår, vandrer i dødsskyggens dal – hvorfor bruker Høyre nå enhver anledning til å legge seg så tett opptil norske sosialdemokrater som mulig i så mange politiske saker? Borte er snakket om skattekutt i alle sammenhenger. Borte er utsagnene om at kutt i offentlig sektor er tvingende nødvendig. Og borte er ytringene om å gjeninnføre kommersielle videregående skoler. Plutselig er det velferdssektoren som gjelder – som skal videreutvikles og forsterkes. Ordet velferd triller ut av munnen til alle høyrefolk i disse dager. Hvorfor?

Jo, Røe Isaksen og Høyre har forstått at skal du vinne valg i Norge, må du som politiker i det minste late som at du mener det folk mener. Og nordmenn flest synes eldreomsorg, barnevern og gode skoler er viktigere enn skattekutt i milliardklassen til dem som har mest fra før. For å tekkes velgerne mener Høyre derfor i disse dager at velferd er så usigelig viktig. Men la dere ikke lure. Høyre har ikke forandret politikk siden – de har kun endret innpakningen (altså hvordan de snakker). Det har ført til at Høyre har kommet i form – noen vil si – for tidlig i form.

Jeg er overbevist om at det virkelige Høyre vil vise sitt sanne ansikt for oss igjen. Og at de vil gå i kompaniskap med det ytterliggående Frp frem mot neste valg. Da er det duket for en spennende valgkampduell. Sosialdemokratiet og Arbeiderpartiet har enda mye ugjort, og vi er klar for en skikkelig kamp om politiske saker som:

* Reformering og samhandling i helsevesenet som gir mer og bedre behandling

*Å finne og gjennomføre den tredje veien i innvandrings- og integreringspolitikken

* Å forsvare fellesskapet mot skattekutt slik at vi kan gi alle eldre en trygg og god omsorg slik de fortjener

Høyre må gjerne snakke om velferd hele tiden. Men det er ingen tvil om at Erna Solberg vil søke regjeringsmakt med Siv Jensen i 2013. Høyre vil altså måtte finne en politisk plattform og politiske løsninger sammen med Frp. Det vil ikke gi mer velferd til folk. Nei, det vil gi mer skattekutt til de som har mye fra før, det vil gi flere kommersielle videregående skoler og dårligere vilkår for folk i arbeid. Dette er en politikk folk ikke vil ha. Og da er jeg sikker på at sosialdemokratiet igjen vil reise seg og vise at det lever i beste velgående.

Se alle

6 kommentarer

 1. […] Michaelsen skriver et innlegg på sin blogg om Høyres velferdspolitikk. Sosialdemokratiets død har jeg skrevet om […]

  Svar

 2. Hei Torbjørn.
  Høyre og AP er IKKE det samme.
  Høyre er fremdeles for å gi næringslivet bedre vilkår ved å fjerne formuesskatten og arveavgiften.

  De er for å bruke andre enn staten til å gjøre folk friske. Vi i Høyre ser at folk belaster trygdesystemet med flere ganger så mye penger som det ellers ville tatt å gjøre folk friske andre steder. Privat i Norge eller i utlandet.

  Ved å gå frem slik får man frigjort store penger. Derfor er det feil å si at Skattelette = Velferdskutt. Det er faktisk løgn.

  Når det gjelder punktene dine :
  * Reformering og samhandling i helsevesenet som gir mer og bedre behandling

  Kom igjen. Dere har hatt flertall nå i 5 år og har 3 år til. Hva venter dere på?

  * Å finne og gjennomføre den tredje veien i innvandrings- og integreringspolitikken

  Kom igjen. Dere har hatt flertall nå i 5 år og har 3 år til. Hva venter dere på?

  * Å forsvare fellesskapet mot skattekutt slik at vi kan gi alle eldre en trygg og god omsorg slik de fortjener

  Dette er feil, som vist over.

  Jeg tror AP skal være forsiktige med å definere velferd. Det er ikke et ord dere eier. Hva er velferd ? Vær så snill, definer det for meg!

  For meg er det : Bli frisk om jeg er syk raskest mulig. Uavhengig av hvem som leverer tjenesten.
  Ha pensjon når jeg blir gammel. Uavhengig av hvem som leverer pengene.
  Ha pleie når jeg blir skrøpelig. Uavhengig av hvem som leverer tjenesten.
  Ha veier man overlever å kjøre på – uavhengig av hvem som finansierer den og bygger den.
  Ha toglinjer som virker. Uavhengig av hvem som ruster de opp eller driver dem.

  Man må nå begynne å tenke løsning. Ikke hvem det er som skal løse problemet før man går til verks for å se på problemet.

  Jens sier nå selv at man kan ha et mer skattevennlig regime mot næringslivet.. (Slik du kritiserer i punkt 3). Dette er litt rart siden "Jobb til alle er jobb nr 1".

  Vi ser at Norske Skog er en skygge av hva de var. Vi ser SAS trolig går konkurs. Vi ser bildelene på Raufoss er borte. Kongsberg Automotive produserer stort sett i utlandet. Vår hjemlige Eltek produserer ikke i Norge lenger. Smelteverkene er kraftig redusert. Skipsverftene er borte. Møbelindustrien er kraftig redusert. Satsing på grønn energi er i stor grad flyttet til Skottland og biodieselsatsingen fikk dere tatt liv av. Og Fredriksen vil ta tusener av arbeidsplasser ut av landet.

  At noen mener dette er en gal retning håper jeg du kan i det minste vise forståelse for. At noen skjønner at vi må ha eksport for å tjene penger til omsorg må selv du som er leder for finanskomiteen forstå.
  Eller – du bør forstå det selv om du kanskje ikke gjør det.
  Derfor er ikke skattekutt galt. Det er å hjelpe industrien og dermed inntektene til omsorg!

  Det har gått galt i Hellas, Frankrike, Spania. Og det er bare å sitte rolig å se og lære.
  I Spania nå må de reversere sysselsettingspolitikken. De må gjøre det lettere å si opp mennesker. Dette for å tvinge folk til mer produktivitet. De har ikke råd til å la være. Og —– Siv Jensen er ikke statsminister i Spania.
  I Frankrike heves nå pensjonsalderen med to år. Og —– Siv Jensen er ikke statsminister i Frankrike.

  Dere styrer med andre ord mot elendighet ved å ha fokus på det Hellas, Italia, Portugal, Frankrike og Spania hadde fokus på. Velferd fremfor produktivitet. Dere øker offentlig sektor, dere øker generasjonsgjelden, dere gir LO mer og mer goder av AFPer osv. Og dere reduserer industri som skal være her etter oljen. Katastrofeoppskrift!

  Spørsmålet er i bunn og grunn : Tørr dere tenke lenger enn neste valg ?

  Svar

 3. Høyre og velferddsstaten!

  Her en kort historisk oppsummering av hva Høyre har bidratt med i utviklingen av velferdsstaten:
  I 1898, Høyre stemte mot allmenn stemmerett for menn
  – I 1913, Høyre stemte mot allmenn stemmerett for kvinner
  – I 1919, Høyre stemte mot innføring av 8 timers arbeidsdag
  – I 1936, Høyre stemte mot innføring av alderstrygd
  – I 1937, Høyre stemte mot innføring av trygd for blinde og uføre
  – I 1947, Høyre stemte mot opprettelse av Statens lånekasse for
  utdanning
  – I 1959, Høyre stemte mot innføring av arbeidsledighetstrygd
  – I 1961, Høyre stemte mot innføring av uføretrygd
  – I 1967, Høyre avsto fra å stemme over forslaget om innføring av
  folkepensjon (Folketrygden), da de var kraftig imot forslaget, men
  valgte å ikke stemme for å unngå dissentere mot egen regjering
  – I 1994, Høyre stemte mot lovfestet rett til videreutdanning
  I tillegg har de ikke akkurat kjempet gjennom barnehageplass for alle eller skolefritidsordning. Begge ordninger som gjør likestilling og muligheter for yrkesdeltagelse for både mor og far reellle.

  Leser vi historien og ser over, er det vel ikke mange som mener at Høyre har stått i spissen for utviklingen av velferdsstaten Norge. Når det nå hevder de er den beste garantist for en videreutvikling av det Arbeiderpartiet har bygget opp, faller det på sin egen urimelighet.

  Og når de i tillegg hevder de er "velferdspartiet", har de brukt opp det som finnes av frekkhetens nådegaver.

  Det er noe som heter ”Historieløshet fordummer”. Jeg sier ikke mer!
  Bjørn Aamodt
  leder i Stokke AP

  Svar

 4. Vel – Bjørn.
  Som du ser er jeg mer opptatt av løsninger enn hvem som leverer løsningene.
  Jeg forstår du ikke har den meningen om hva velferd er.

  At du kommer med 100 år gamle eksempler må jeg nesten le.
  Det var et stykke på TV om Treholt og hvordan han klarte å snu Norges standpunkt i atomforhandlinger mellom NATO og Sovjet til Sovjets holdninger.
  Skal vi skrape mer i historien ?

  Se f.eks. på 70 tallet da man skulle lage Folketrygden. Det lå to alternativer på pulten. Høyre ville at hver person skulle ha sin "konto" slik at man visste hva man fikk i pensjon. AP ville at Folketrygden skulle finansieres over statsbudsjettet og var redd for makten til et slikt fond som Høyre ville ha.

  I dag ser vi at finansiering over statsbudsjettet feiler. Vi klarer ikke utfordringene fremover og skatter må økes og omlegging av pensjoner må til. Med andre ord : Jeg vet hva jeg betaler i dag og foreldregenerasjonen får det jeg betaler inn. Hva får jeg tilbake ? Det er det ingen som vet. Det eneste vi vet er at vi i arbeid blir oppfordret til å spare og også er det innført tvungen sparing til pensjon.

  Med andre ord : APs gale valg på 70 tallet fører til at vi i arbeid i dag ikke aner hva vi får i pensjon og vi vet at vi ikke får det vi har blitt lovet i allefall.

  Dette er å gå tilbake til 70 tallet – men i motsetning til dine eksempler får det dramatiske konsekvenser for velferden til folk i dag.
  Takk for det.

  Svar

 5. Det var et stykke på TV om Treholt og hvordan han klarte å snu Norges standpunkt i atomforhandlinger mellom NATO og Sovjet til Sovjets holdninger.
  Skal vi skrape mer i historien ?

  Rar sak, enig med Haakon I den forbindelse kan være greit å minne om CV´n til TV2 sin sjefsredaktør Alf Hildrum.
  Tidligere AUF´er, informasjonssekretær for KGB-vennen Hallvard Bakke, sjef for A-pressen samt Medier Russland.. Noen som snakket om fri presse..?

  http://no.wikipedia.org/wiki/Alf_Hildrum

  Eierne i A-PRESSEN

  Telenor Media & Content Services AS 946 228 311 44.20% Norge

  Landsorganisasjonen I Norge 971 074 337 35.65% Norge

  A-Pressen AS 980 198 049 8.26% Norge

  Andre 11.89%

  Si meg hvem dine venner er og jeg skal fortelle hvem du er

  Det er helt fantastisk at USAs sikkerhetstiltak i tilknytning til sin ambassade skal etterforskes av politiet, samtidig som prestestyret i staten Iran sender ikke-vennligsinnede overvåkere og påvirkningsagenter direkte til Norge for å spre hat mot vertslandet. Med norsk statsstøtte.
  Jeg skal ikke si “kan det bli verre?” – for det blir det nok.

  Det er to ting som er vesentlige i denne saken:

  1. Saken utnyttes til det ytterste av den tradisjonelle venstresiden og deres(all)presse!

  2. USA stoler ikke på norsk udugelig etterretning! Dette er en direkte følge av Lund kommisjonen og dagens skyggeredde politiske ledere.

  Pkt. 1 trenger ikke ytterligere kommentar
  Pkt. 2 – Kan en egentlig stole på norsk etterretning? Alle myndighetspersoner forsikrer at det ikke er noen reell terrorfare i Norge. De fleste avsløringer som er gjort i Norge skyldes ren tilfeldighet eller tips fra utenlandsk etterretning. De fleste forstår at Vesten står ovenfor krefter som mener alvor. Er det bare Gahr Større som ikke forstår dette?

  Jeg stoler heller ikke på PST eller intensjonen bak datalagringsdirektivet. Det kan for eksempel meget vel tenkes at drivkraften bak dette direktivet var mulighetene for politisk kontroll med folk flest,og slett ikke terrorisme som egentlig var et tema i etterkant av ide-unnfangelsen for datalagring. Interessant er det i et hvertfall at opplysninger fra denne lagringen hitil ikke har avstedkommet avsløring av planlagt eller utført terror.

  Alle myndighetspersoner forsikrer at det ikke er noen reell terrorfare i Norge.

  Det kan det jo tenkes at de har rett i, for norske myndigheter vil heller gjøre innrømmelser overfor fienden som er store nok til at han ikke trenger å ty til vold, enn å risikere å bli disiplinert med et terrorangrep eller to dersom ettergivenheten ikke er stor nok. Vi blir liksom ikke terrorbombet bare vi er snille nok, et paradigme som er fantastisk velegnet til utpressing, og som fienden utnytter med største fornøyelse.

  Haken er at norske myndigheter med sin utrolige mangel på dømmekraft ikke betrakter fienden som fiende, men som en slags undertrykket, uskyldig stakkar som vi skal øse rettigheter over.

  Som den nevnte reportasjen av Tormod Strand og andre viser, er vi så snille at vi gir fienden statsstøtte til undergravende virksomhet på norsk jord. Og ikke bare behandler vi fienden som en venn, vi behandler også vennen som en fiende. Det har denne overvåkningssaken vist, hvor pressen og politikerne fantastisk nok har fungert som fiendens propaganda-apparat. Det er mulig at vi har de politikerne vi fortjener, men jeg lurer av og til på hva vi har gjort som har fortjent de vi har.

  Det ble for en tid siden avslørt at flere europeiske land, bl.a. Frankrike, hadde avtaler med palestinerne som innebar at de nærmest fikk fritt leide for sine logistiske operasjoner på landenes territorium så lenge de unnlot å drive terror innenfor de samme landenes grenser. Man skulle nesten tro at noen har drevet lignende utpressing mot norske myndigheter: La oss få bygge våre fiendtlige moskeer og drive vår øvrige samfunnsundergravende virksomhet i fred, ellers risikerer dere å oppleve terror på norsk jord.

  Svar

 6. I received my first <a href="http://bestfinance-blog.com/topics/personal-loans">personal loans</a> when I was a teenager and this helped me a lot. But, I require the college loan again.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.